آخرین اخبارافغانستان

۱۰۰تن از رشته‌های فنی و حرفه‌ای در فراه فارغ شدند


۱۰۰ نفر پس از آموزش رشته‌های فنی و حرفه‌ای در ولایت فراه سند فراغت به دست آوردند.
فراغت آن‌ها برای کاهش سطح بیکاری در ولایت فراه مفید خوانده شده و گفته می‌شود که برای افراد مسلکی در رشته‌های فنی و حرفه‌ای، نیاز مبرم وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد یونس رسولی معاون ولایت فراه با ابراز خرسندی اختتام این پروگرام را مفید خوانده و باعث کاهش سطح بیکاری در ولایت فراه دانست.
وی تصریح کرد که این چندین پروگرام است که ریاست کار امور اجتماعی، شهداء و معلولین توانسته به اتمام برساند.
او افزود، توسط این برنامه‌ها بسیاری از شهروندان اعم از ذکور و اناث توانسته‌اند در رشته‌های مختلف فنی و حرفه‌ای آموزش ببینند و آموزگاران توانسته‌اند باعث مصدر خدمت در جامعه گردند.
درهمین حال، وحیدالله صافی رییس کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین فراه گفت: پایان این پروژه‌ آموزش فنی و حرفه‌ای تاثیر زیادی برای کاهش سطح بیکاری دارد.

این پروژه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، از برنامه ملی انکشاف مهارت‌های (NSDP) وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین در رشته‌های قالین بافی، خیاطی، آموزش کمپیوتر، تعمیر وسایل برقی منزل و تعمیر مبایل در ولایت فراه بود که به تعداد ۴۰ تن از طبقه ذکور و ۶۰ تن از طبقه اناث به مدت ۶ ماه به فراگیری آن مشغول بودند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا