آخرین اخبارافغانستان

۱۵هزار کورس سواد آموزی در کشور فعالیت دارد


به اساس اطلاعات معنیت سواد آموزی وزارت معارف ۱۵ هزار کورس سواد آموزی در سراسر کشور فعالیت دارد که در آن دست‌کم ۵۰ هزار تن مشغول فراگیری آموزش هستند.
سردار محمد رحیمی، معین بخش سواد آموزی وزارت معارف در یک نشست خبری می‌گوید که از این میان ۶۵ الی ۷۰ درصد آنان را زنان و دختران تشکیل می‌دهند.
به گزارش خبرگزاری دید، آقای رحیمی، می‌افزاید: موجودیت این کورس‌ها در کنار این‌که افراد را با سواد می‌سازد، آنان را یک حرفه نیز یاد می‌دهد که برای بلند رفتن اقتصاد خانواده‌های ‌شان موثر واقع می‌شود.
از سوی هم، اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارف کشور تاکید می‌کند که وزارت معارف در امر مبارزه با فساد اداری پیشگام بوده است.
او می‌گوید: در سال گذشته در بخش استخدام افراد در این وزارت تخطی‌های صورت گرفته است که در سال جاری جبران خواهد شد.
در همین حال، دیدبان حقوق بشر در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که ۶۰ درصد از دختران افغانستان از آموزش محروم‌اند.
در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که دست‌کم ۳.۵ میلیون دختر واجد شرایط مکتب که بیش از ۶۰ درصد کل دختران افغانستان را تشکیل می‌دهند، نمی‌توانند به مکتب بروند.
در این گزارش همچنان آمده است که ۴۱ درصد از مکاتب در افغانستان، فاقد ساختمان اند.
درگزارش دیدبان حقوق بشر، ناامنی، فقر و افزایش آواره‌گان داخلی به عنوان دلایل اصلی عدم دسترسی دختران به مکاتب عنوان شده است.
خواستیم در مورد گزارش دیدبان حقوق بشر، دیدگاه وزارت معارف را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق به این کار نشدیم.
گفتنی است که وزارت معارف از جمله وزارت‌خانه‌هایی به شمار می‌رود که فساد گسترده در آن نظر به گزارش‌ها، بیداد می‌کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا