آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعهسیاست

۲٫۶ میلیارد دالر در شش‌ماه؛ موثریت کمک‌ها چیست؟

با كاهش تصنعی ارز و بلند بردن تصنعی ارزش افغانی نه تنها اینكه قیمت‌ها فروكش نكرد بلكه در تعدادی موارد بلندتر رفت و فقر را شدیدتر كرد كه یكی از حرف‌های تعجب انگیز است

موثریت کمک‌ها

 

١- مبالغ وارد شده به افغانستان:
١- ١ (دبلیو اف پی ) آمار می‌دهد كه این موسسه وابسته به سازمان ملل متحد در شش ماه گذشته ٢،٦ ملیارد دالر را برای كمک‌های بشری در افغانستان مصرف نموده‌اند.
٢- ١ هژدهمین بسته كمكی جهانی نیز با مبلغ ٣٢ میلیون دالر همین دو روز پیش وارد افغانستان شد، این بسته از مجموع ٥٦٠ میلیون دالر است كه برای جلوگیری از فرو پاشیدگی اقتصادی افغانستان راهی افغانستان می‌شود تا از طریق تغییر در ارزش پول افغانی قیمت‌ها پایین باشد و سطح رفاه را بلند ببرد.
٢- نحوه توزیع:
١- ٢ توزیع از جانب موسسات بین‌المللی
٢- ٢ توزیع بدون كنترول و نظارت
٣- ٢ اكثراً پول نقد و در تعداد موارد مواد غذایی
٤- توزیع مستقیم به مصرف كننده
٣- موثریت این توزیع:
١- ٣ یكی از ناكام ترین انحاء توزیع كمک‌ها در تاریخ كمک‌های بشری افغانستان را رقم زده است.
٢- ٣ حیف و میل در سطح بالا رقم خورده، نسبت نبود ارقام نمی‌توان آمار داد و صرف می‌توان از احتمالات كار گرفت.
٤- پیشنهاد ما و شما چه بود؟
١- ٤ در آغاز بحران در نوشته‌های متعدد و در كانال‌های تلویزیونی ملی و بین‌المللی گفتیم، برای بیرون رفت از مشكل ارزی ما صرف احتیاج به ١،٨ میلیارد دالر كه همان رژیم پولی ارزی افغانستان با سرعت دوران ٥ را نیاز داریم كه مجموعاً ٨،٥ میلیارد دالر می‌شود كه دوران تجاری ما می‌تواند مانند گذشته حركت كند.
٢- ٤ ما نیاز به تشخیص ١٤٤ میلیارد افغانی با سرعت دوران ٥ داریم كه در مجموع ٧٢٠ میلیارد افغانی رژیم پولی ما را دوباره بسازد كه امروز به آن نزدیک می‌شویم.
٥- عكس العمل جهان: فقط یک حرف بود نه!
٦- نتیجه:
ما تشخیص دادیم كه :
١- شاملین جی دی پی یعنی :
– زارعین صدمه دیده و بیجا شده (مردم روستا ها كه بیجا شده‌اند)
– كارگران صنعتی
– سكتور خدمات را از طریق تقویه خانواده‌های آنان، دوباره در حركت آورد
چگونه؟ سنجش:
١- بیجا شده‌ها كه همان روستایی‌هایند ٦ میلیون كه مجموعاً یک میلیون خانواده می‌شود
٢- قرار گزارش‌ها ٣،٥ میلیون طفل سوء تغذی‌اند، اطفال سوءتغذی را جداگانه مانند مستحقین كمک‌ها حساب می‌كنیم نه جزء خانواده‌ها.
٣- ١،٥ میلیون كارگر صنعتی و ساختمانی و پروژه‌های انكشاف ملی دهات كه در مجموع ١،٥ میلیون خانواده را می‌سازند
٤- مجموع آسیب پذیر ترین قشر ها: ٦ میلیون بیجا شده+ ٣،٥ میلیون طفل سوءتغذی+ ١،٥ میلیون كارگر = ١١ ملیون نفر
٧- مقدار مبلغ مصرف شده در شش ماه :
٢،٥ میلیارد (بلیون) دالر + ٥٦٠ میلیون دالر = ٣،٦٠ میلیارد دالر برای كمک‌های بشری مصرف و صفر شده است.
٨- هدف:
١- با مصرف ٢،٥ میلیارد دالر افغانستان از فاجعه بیرون می‌شود
این هدف علاوه از آنكه برآورده نشد قرار آخرین گزارش‌ها درجه فقر در كشور افزایش یافته است، آمار دیروزی سازمان ملل متحد مبنی بر ٩٧ فیصد فقر است، ماركیت واچ شش ماه پیشتر این آمار را به نشر رساند ولی گوش شنوا و باور به سازمان های ملی صفر است، افسوس.
٢- با مصرف ٥٦٠ میلیون دالر از طریق تبادله آن به افغانی ارزش افغانی بلند رفته، قیمت‌ها كاهش یافته سطح رفاهیت بلند رفته و فقر كاهش می‌یابد. ولی با كاهش تصنعی ارز و بلند بردن تصنعی ارزش افغانی نه تنها اینكه قیمت‌ها فروكش نكرد بلكه در تعدادی موارد بلندتر رفت و فقر را شدیدتر كرد كه یكی از حرف‌های تعجب انگیز است. افزایش ارزش پولی نسبت تصنعی بودنش و وابسته بودن بازار های كشور به بازار های همسایه و تاثیر انفلاسیون وارداتی بی‌تاثیر بود.
٩- ما باید چه می‌كردیم؟
١- ٩ اولتر از همه حركات فقر زدایی را غیر سیاسی می‌ساختیم و اقتصاد را با وجودی كه سیاست بدنه اقتصاد است جدا می‌كردیم، دشوار بود ولی غیر ممكن نه.
٢- ٩ خانواده‌ها را نشانی می‌كردیم، در این خانواده ها ٣،٥ میلیون طفل سوءتغذی به حساب ٣،٥ میلیون خانواده می‌گیریم( به تعداد ١،٥ ) طفل سوء تغذی را بیرون از روستا درج می‌نماییم
٣- ٩ یک ملیون خانواده كه همان ٦ ملیون بیجا شده روستایی است.
٤- ٩ به تعداد یک میلیون خانواده كارگر صنعتی و پروژه‌های انكشاف ملی كه بیكار و مستحق كمک‌اند
در این صورت ما ٥،٥ میلیون خانواده را در پوشش كمک داخل می‌كردیم.
١٠- سنجش و میتود توزیع:
١- ١٠ ما داریم :٣،٦٠ میلیارد دالر کمک و ۵٫۵ میلیون تن کمک گیرنده
٢- ١٠ در یک ماه هر خانواده و اطفال سوءتغذی ١٠٠ دالر
حساب:
١- در یک ماه: در یک ماه؛ فی خانواده ٥٥٠ میلیون دالر
٢- در دوماه:
در دوماه: فی خانواده ١میلیارد و یک صد میلیون دالر ١،١٠٠ میلیارد دالر
٣- در سه ماه:
در سه ماه؛ یک میلیارد و شش‌صد و پنجاه میلیون دالر١،٦٥٠ میلیارد دالر
٤- در چهار ماه:
در چهار ماه؛ دو میلیارد و دو صد میلیون دالر ٢،٢ میلیارد دالر
٤- در پنج ماه:
در پنج ماه، دو میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون دالر ٢،٧٥٠ میلیارد دالر

باقی كارهای اداری، موتر، كرایه خانه و غیره سازمان‌های بین‌المللی
١١- نكته كلیدی:
با این راهكار می‌توانستیم:
١- ١١ خانواده ها را از فقر نجات دهیم
٢- ١١ از كدام طریق؟
٣- ١١ از طریق مزد و معاشات كارگران صنعتی، زراعتی( بیجا شدگان) راهكار در بالا داده شده
٤- ١١ خانواده‌ها از این طریق تغذیه می‌شوند
٥- ١١ سطح مصرف بلند می‌رود
٦- ١١ تقاضای موثر خلق شده و باعث انگیزه تولید می‌شود
٧- ١١بیجا شده گان دوباره به دهات بر می گردند
٨- ١١ اطفال سوءتغذی بهبود می‌یابند
١٢ نكته كلیدی:
راهكار را كه تا هنوز گفته آمدیم تطبیق كنید
١٣- هشدار
١- ١٣ دزدی ملی پوشیده و پر از ترس و دلهره گذشته به دزدی بین‌المللی از كیسه ما بدون ترس آغاز شده است
٢- ١٣ بزرگترین دزدی‌ها در بحرانی‌ترین حالات شكل می‌گیرد.
٣- ١٣ دزدان بحران را برای دزدی بیشتر بحرانی تر می‌سازد.
٤ – ١٣خطر بیشتر دزدی بیشتر.

نویسنده

سید مسعود کارشناس اقتصادی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا