آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

مردم اگر از تو نه شد کارت تمام است/ نقطه زوال بی‌برگشت است

داکتر غنی به عنوان رییس حکومت توافقی کابل، آخرین نفس‌های خودش را می‌کشد.
او که بدترین نوع حکومت‌داری را در سه سال پسین بر مردم افغانستان تحمیل کرد، امروزه به نقطه بی‌برگشت زوال خود نزدیک شده است.
تبلیغ تلقی نکنید که هیچ‌یک از کسانی که در سن و سال من‌اند تجربه تلخ تبعیض، تمامیت‌خواهی و تفرقه قومی سازمان‌یافته را از جانب حاکمان در هیچ‌دوره و حکومتی به تناسب امروز در افغانستان نداشته‌اند و ندارند.
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، دیری نگذشته بود که نیت و برنامه شوونیستی تیم حاکم برای مردم افغانستان به وضوح روشن گردید. به همین سبب هرچه به عمر حکومت افزوده شد، میزان اعتماد مردم به آن، رو به کاهش رفت.
امنیت، اقتصاد و همگرایی ملی به صفر تقرب کرد و برعلاوه آن، حذف نیروهای کار آمد و غیر خودی در صدر برنامه‌های گروهک عقده‌ای و نو به دوران رسیده حاکم در ارگ ریاست جمهوری قرار گرفت.
بدون تردید می‌توان گفت، اگر به همین منوال عمر حکومت غنی پایان پیدا کند که می‌کند، تاریخ او را منحیث یک مستبد بی‌کفایت در حافظه‌اش ثبت خواهد کرد.
دید و وادید‌های اخیر او با رهبران تنظیم‌های جهادی و سیاسی خود، نشان از ترس و واهمه دارد که او برای خودش خلق کرده است.
درصدد ترمیم و تبرئه خود است و در صدد بقای بیشتر در اریکه قدرت.
به یقین می‌توانم بگویم که او امروز حتی به دوش آن‌هایی که او را بر گرده مردم ما تحمیل کردند، بار گران و بی‌ارزشی بیش نیست، دید و نگاه مردم افغانستان به ا‌و و کارکردهای سبک‌سرانه‌اش روشن است.
هیچ‌آب نمی‌تواند سیاهی کارنامه‌های تیم بیگانه با مردم او را سفید و هیچ‌تار(نخ) نمی‌تواند پاره‌گی‌های آن را پینه کند.
برنا صالحی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا