آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

قرارداد ۱۰ پروژه به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد افغانی منظور شد

کمیسیون تدارکات ملی قرارداد ۱۰ پروژه را به رازش ۲۲٫۱ میلیارد افغانی منظور کرده و پروژه اعمار جاده‌های داخل شهر تالقان را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، در نشست کمیسیون تدارکات ملی، قراردادهای تهیه و تدارک ۱۰ قلم روغنیات برای ریاست عمومی محافظت ریاست جمهوری، تهیه و تدارک سیخ‌گول مربوط ریاست حفظ‌ و مراقبت و کار شهرداری کابل، قرارداد پروژه پرورش آموزگاران مکاتب و کارکنان صحی در زمینه کسب مهارت‌های مشوره‌دهی، ارتباطات بین‌الفردی و تغییر سلوک، با تمرکز بر انتقال درست معلومات معافیت کتلوی مربوط وزارت صحت عامه، قرارداد ارایه خدمات بندویت انترنت برای اداره مستقل هوانوردی ملکی و قرارداد تدارک دو قلم تیل مورد ضرورت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری منظور شد.
در کنار این، درخواست اعطای قراردادهای ۳۲ قلم مواد خوراکی (نان خشک، گوشت، میوه تازه، ترکاری باب، و لبنیات) برای مؤسسات، قطعات و جزوتام‌های وزارت دفاع ملی با استفاده از قرارداد‌های چارچوبی نیز از سوی این کمیسیون مورد تایید قرارگرفت.
در همین حال، اعضای کمیسیون تدارکات ملی در رابطه به درخواست منظوری قرارداد اعمار جاده‌های داخل شهر تالقان که از سوی وزارت فواید عامه به جلسه ارایه شد، از سوی کمیسیون تایید نشده و تصمیم گرفته شد که این پروژه با استفاده از روش داوطلبی مقید، دوباره از سر گرفته شود.
گفتنی است که کار کمیسیون تدارکات ملی از سوی منتقدان ارگ به مثابه انحصار قدرت و منابع مالی تعریف می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا