آخرین اخباراجتماعافغانستانسیاست

داکتر عبدالله: تولید و قاچاق مواد مخدر عوامل داخلی و خارجی دارد

ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی گفته است که تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان عوامل داخلی و خارجی دارد و برای مبارزه با آن نیاز به اقدامات جدی است.
درخبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی که به خبرگزاری دید رسیده، آمده که در نشستی پيرامون آگاهی عامه در راستای مبارزه با مواد مخدر، کاهش تقاضا و تداوی معتادین برگزار شده بود بر مبارزه جدی علیه این پدیده تاکید صورت گرفت.
خبرنامه افزوده است که داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت، در این نشست گفته که کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به یک چالش جدی در کشور مبدل شده است.
در این نشست، رییس اجرایی از نهادهای مختلف خواست تا از طریق رسانه‌‌های دیداری، شنیداری، چاپی و رسانه‌‌های اجتماعی، همچنان از طریق مساجد، شوراهای مردمی و نهادهای آموزشی دولتی و خصوصی با طرح برنامه‌‌های عملی در راستای آگاهی دهی عامه اقدامات لازم صورت بگیرد.
ریاست اجرایی همچنان خاطرنشان کرده که نهادهای مسئول، باید زمینه درمان معتادان و آموزش ‌دهی حرفه‌‌ای و ایجاد شغل را برای آنان نیز در دستور کار قرار دهند.
با این همه، وزارت مبارزه با مواد مخدر نیز یکبار دیگر تاکید کرده است که تولید و قاچاق مواد مخدر ثبات کشور به بی‌ثباتی مبدل نموده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا