آخرین اخباراجتماعافغانستانزنانگزارش

آگاهان سیاسی: غنی در پی قباحت‌زدایی از طالبان است

امروز چهار شنبه ۹ حوت« پروسه کابل ۲» رسماً در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد و نمایندگان دست کم ۲۵ کشور جمع شدند تا برای بحران افغانستان یک راه حل پیدا کنند.
محمد اشرف غنی در سخنانی که در این نشست داشت روی موارد گوناگون صحبت کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، اشرف غنی از طالبان خواست که فعالیت سیاسی کنند و برای طالبانی که حاضر به گفت‌وگو می‌شوند در کابل دفتر داده می‌شود.
وی با بیان این که دولت افغانستان با طالبان بدون پیش‌شرط مذاکره می‌کند، تصریح کرد: برای آغاز مذاکره یک چوکات سیاسی ساخته شود، آبس صورت گیرد و طالبان به عنوان یک گروه سیاسی عمل نماید.»
در همین حال، آقای غنی تاکید کرد که حکومت افغانستان بدون پیش‌شرط با طالبان مذاکره می‌کند، روی تغییر قانون اساسی بحث می‌شود و زندانیان طالبان آزاد خواهند شد.
اما آگاهان سیاسی در خصوص سخنان رییس جمهور غنی می‌گویند، حکومت سیاست روشن در برابر طالبان ندارد و آقای غنی قصد دارد طالبان را به عنوان یک تشکل سیاسی مطرح کند.
فیض فرهمند از آگاهان سیاسی کشور در صحبت با خبرگزاری دید، می‌گوید: حامد کرزی طالبان را برادر خواند و اشرف غنی اکنون به عنوان یک گروه سیاسی از آن‌ها یاد می‌کند.
از سویی هم، داکتر نجیب پیکان فعال سیاسی نیز بیان می‌دارد که حکومت افغانستان نه تنها که قصد مبارزه با تروریستان را ندارد بلکه فرصت‌هایی را برای آن‌ها فراهم کرده است.
آقای پیکان همچنان می‌افزاید که حلقاتی در حکومت تلاش دارند تا از طالبان قباحت‌زدایی کرده و آنان را وارد گفتمان سیاسی کنند.
با این همه، سخنان امروز رییس جمهور غنی در نشست « پروسه کابل۲» نسبت به گروه طالبان و این که حکومت حاضر است بدون هیچ پیش شرط با آن‌ها به مذاکره بنشیند، نوعی تلاش ارگ برای ارایه چهره جدیدی از این گروه در گفتمان سیاسی و اجتماعی کشور تلقی شده و همچنان گامی در راستای قربانی کردن دستاوردهای چندین ساله زنان کشور تعریف می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا