آخرین اخباراسلایدشوافغانستانسیاست

ارغندیوال: به کسی اجازه نمی‌دهیم با دستور بیگانه تخم نفاق بپاشد

عبدالهادی ارغندیوال رییس حزب اسلامی افغانستان، هشدار داده و گفته که « افغانستان» زخم زیاد خورده است و به درمان نیاز دارد و ما باید طبیب باشیم.
آقای ارغندیوال همچنان افزوده است: برای هیچ شخص و گروهی هم اجازه نخواهیم داد که با دستور بیگانگان میان اقوام اختلاف ایجاد کند و یکبار دیگر با بحران آفرینی، افغانستان را به گذشته تاریک ببرند. که این ممکن هم نیست و برای هیچ کس هم اجازه نمی‌دهیم.
به گزارش خبرگزاری دید، آقای ارغندیوال در واکنش به اظهارات تازه گلبدین حکمتیار و تصمیم حزب اسلامی به رهبری او مبنی بر اخراج سه چهره حزب اسلامی، گفته است که دیگر مردم افغانستان بیشتر از این تحمل ندارند و درست نیست که به این زخم‌ها نمک پاشید.
در بخشی از اعلامیه رییس حزب اسلامی آمده است:« یک دهه پیشتر حزب اسلامی افغانستان را در وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان ثبت کردیم و در چارچوب قانون، فعالیت حزبی می‌کنیم و در کنار احزاب دیگر و جریان‌های سیاسی در فضای برادری به رقابت سالم ادامه دادیم و با احترام به دیدگاه‌ها و نظریات متفاوت سیاسی با تمام چالش‌ها کنارهم یکجا با مردم افغانستان وضعیت حکومتداری و افغانستان را به اینجا رساندیم.»
آقای ارغندیوال، سیاست تفرقه را در افغانستان فاجعه آفرین توصیف کرده و همچنان تاکید نموده است که به هیچ کس اجازه نخواهند داد که افغانستان را در مسیر تاریکی قرار بدهد.
او گفته: فعالیت سیاسی حزب اسلامی در وزارت عدلیه ثبت است و با احزاب سیاسی دیگر که به دنبال حاکمیت قانون، آزادی بیان، عدالت اجتماعی و حقوق برابر باور داشته باشند، همکار خواهد بود.
آقای ارغندیوال با اشاره به گذشته سیاسی حکمتیار و تصمیم‌های عجیب او مثل معروف « کسی را در ده نمی‌گذارند، می‌گوید اسب‌ام را در خانه قاضی ببندید»، نوشته است.
به تازه‌گی اخباری منتشر شده مبنی بر این که حزب اسلامی به رهبری حکمتیار، سه چهره این حزب را از عضویت آن اخراج کرده است.
هرچند به طور سنتی رهبری حزب اسلامی را گلبدین حکمتیار به دوش دارد، ولی با توجه به قانون ثبت و راجستر احزاب سیاسی، حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال ثبت وزارت عدلیه است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا