آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

«اشرف غنی قابل تحمل نیست»

مردم و نسل روشن و عدالت‌خواه کشور جلو این تفوق‌طلب و مستبد را تا دیر نشده بگیرد.اگر بی‌تفاوتی کردیم، آینده‌ تاریک و جنگ‌های نیابتی و اتنیکی خطرناک‌تر از «رواندا» در کشور شکل خواهد گرفت.


اشرف غنی احمدزی یک انسان به شدت خودخواه و انحصار‌طلب است. او در ۴ سال حکومت توافقی در حالی‌که متصدی ۵۰ در صدِ قدرت بود/هست؛ اما به تمامیت‌خواهی در کل نظام مبادرت ورزید.
نخستین انحصار را در بخش اقتصادی و مالی آغاز کرد. غنی با شعار عوام‌فریبانه زیر نام مبارزه با فساد اداری، بیش از ۴۰ کمیسیون را به رهبری خودش در ارگ متمرکز کرد و تمام قراردادهای تدارکاتی دولتی را در قبضهٔ خود در آورد تا فساد را از پراگنده‌گی به فساد «شخصی» تغییر بدهد.
غنی احمدزی حتا تحمل استقلال اداره «آیسا» را نداشت و کینه که از دوره انتخابات ۹۳ از تیم رقیبش داشت، این اداره را زیر کنترول وزارت تجارت قرار داد و به «ریاست» آقای حق‌جو پایان داد. اشرف غنی سیاست انحصار را گشترش داد و وزارت‌هایی که مربوط تیم عبدالله بود با زرنگی و فریب در صدد تصفیه و کوچک نمودن آن‌ها برآمد. غنی نگذاشت وزارت داخله قدرت‌مند گردد و تلاش نمود تا پولیس سرحدی و فرماندهی نظم عامه را که ستون‌های فقرات این وزارت بودند، به وزارت تیم خودش به (وزارت دفاع) انتقال داد. به همین روال، این‌بار در صدد کوچک کردن وزارت آموزش و پرورش برآمده. قصد ارگ این است که معیینیت تعلیمات مسلکی را که بدنه اصلی این وزارت است، جدا نماید و به نام اداره مستقل زیر کنترول تیم خودش در بیارد.
سیاست انحصار و قبضه کردن توسط این آدم ِمستبد و خودکامه جریان دارد. سفارت‌های کلیدی را در دست خودش گرفته و حتا در تعیین مامورین پایین‌دست هم مداخله می‌کند. اداره‌هایی که مربوط تیم خودش است، آن‌را تقویت می‌کند، اما اداره‌های تیم غیر خودی را به‌بهانه‌های متفاوت، کوچک و بی‌ارزش می‌سازد. غنی به شدت یک آدم خودخواه و انحصارگر است. خدا فضل کرده که این نظام ظاهراً توافقی و در هزاره سوم اتفاق افتاده. اگر اشرف غنی مثلاً در قرن ۱۹ یا ۲۰ یا حد اقل در اوایل تاریخ معاصر افغانستان از ارگ سر و کله بیرون می‌کشید، مطمئناً این آدم با جنون تفوق‌طلبی و حس تمامیت‌خواهی که دارد، روی هتلر و موسولینی را سفید می‌کرد و بر ذات عبدالرحمان‌خان رحمت می‌فرستادیم. غنی را نگذارید بیشتر ازین دوره بر مردم تحمیل گردد. مردم و نسل روشن و عدالت‌خواه کشور جلو این تفوق‌طلب و مستبد را تا دیر نشده بگیرد.اگر بی‌تفاوتی کردیم، آینده‌ تاریک و جنگ‌های نیابتی و اتنیکی خطرناک‌تر از «رواندا» در کشور شکل خواهد گرفت.
هارون معترف

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا