آخرین اخباراسلایدشوافغانستانپاکستانسیاست

اسلام‌آباد فهرست طالبان را به کابل سپرد

پس از آن که افغانستان فهرستی از طالبان را برای بازداشت و استرداد به پاکستان سپرده بود، اکنون اسلام‌آباد فهرست مشابهی را از طالبان ضد پاکستانی به کابل تسلیم کرده است.
به گزارش خبرگزاری دید، این فهرست به سفارت افغانستان در اسلام‌آباد سپرده شده است.
زردشت شمس معاون سفارت افغانستان در اسلام‌آباد گفته است که آن‌ها این فهرست را به کابل ارسال کرده‌اند.
همزمان، وزارت دفاع می‌گوید که مراکز تروریزم در افغانستان نیست و نیروهای امنیتی بدون تفاوت قایل شدن بر ضد تروریست‌ها مبارزه می‌کنند.
محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع گفت:« ما همیشه علیه تروریستان در هر جایی که قابل تهدید بودند، اقدامات خود را انجام داده‌ایم. برای ما مهم نیست که هراس‌افکنان از کجا هستند. پاکستان خود جای هراس‌افکنان است.»
دولت افغانستان پیش از پیشنهادهای بی‌پیشینه صلح به طالبان مسلح، فهرست و مدارکی از هراس‌افکنان را به اسلام‌آباد سپرد و خواستار از بین‌بردن مراکز آن‌ها در خاک آن کشور شده بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا