اجتماعاسلایدشوافغانستان

۲۵ سال حبس برای منسوبین حوزه سیزدهم امنیتی کابل


آمر پیشین حوزه ۱۳ امنیتی پولیس کابل و ۴ تن از منسوبین این حوزه از سوی محکمه جرایم سنگین وزارت امور داخله، امروز طی محاکمه علنی در حضور رسانه‌ها و ناظرین سیگار( اداره بازرسی عمومی امریکا در بازسازی افغانستان) محاکمه شدند.
به گزارش خبرگزاری دید، این افراد در ماه دلو سال ۱۳۹۵ از سوی قوماندانی امنیت کابل حین دریافت رشوه و ضرب و شتم بازرسین این اداره بازداشت شدند.
حسین داد، آمر پیشین حوزه سیزده پولیس، واقع در دشت برچی به جرم دریافت بیش از ۴۵هزار دالر امریکایی رشوه، مصرف مشربات الکلی و توهین به بازرسین قواماندانی امنیت کابل به ۱۳ سال و ۶ ماه حبس تنفیذی و پرداخت ۴۵ دالر جریمه محکوم شد.
همچنان ۴ تن از عساکر دیگر این حوزه نیز از سوی محکمه مجرم شناخته شده و محکوم شدند.
حمیدالله، معروف به پطرول، به جرم سوءاستفاده از وظیفه، شراکت در جرم و اختفای پول رشوه، به ۴ سال و ۶ ماه حبس تنفیذی و پراخت ۴۵ هزار دالر جریمه محکوم شد.
سید شیر، نیز به جرم تجاوز و لت‌وکوب ماموران دولتی به۴ سال حبس تنفیذی محکوم گردید.
بهمن و علیشاه مجرمان دیگری بودند که هرکدام به ۱ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا