آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

معما نیست، اندکی نیاز به تامل دارد!

باتوجه به این‌که رهبری این حکومت پایگاه مردمی درست ندارد و بیشتر متمایل به حمایت خارجی است تا محبوبیت مردمی در داخل، سطح بی‌مسئولیتی حکومت در ایفای نقش خود و بی‌اعتمادی مردم نسبت به نیت و رفتار آن به شدت بالا رفته است.


بنده مانند هریک شما وقتی از زوایای گوناگون به مشکل‌های متنوع جامعه و کشور خود نگاه می‌کنم، می‌بینم که همه به نحوی و نوعی پیوند و رابطه دارد به نبود یک حکومت خوب و یا وجود یک اداره نامطلوب حاکم به سرنوشت مردم.
این برداشت، ربطی به مخالف بودن من با غنی و عبدالله ندارد و این برداشت برخاسته از هیچ تفکر فرو ملی و عقده‌مندانه شخصی نیز نیست.
متاسفانه برای ما در قانون اساسی یک حکومت خوب در نظر گرفته نشده است، یعنی در یک جامعه باز که تجربه تلخی از خودکامگی و اختلاف قومی داشته است، حاکم کردن یک رژیم برخاسته از نوع نظام ریاستی خود به نوعی، گیر دادن به یک شبه‌-دیکتاتوری دیگر است و البته برای تحلیل حکومت حاضر (وحدت ملی) قضیه سنگین‌تر و فاجعه‌بار تر ازین می‌باشد که اگر یک شبه‌-دیکتاتوری برخاسته از نوع نظام ریاستی تعریف مشخص قانونی خود را دارد که از مجرای یک انتخابات می‌آید، این اما از حیث چیستی‌اش نیز ذهن و دماغ اتباع کشور را به چالش و بلاتکلیفی رو به رو کرده است.
مضاف به همه و باتوجه به این‌که رهبری این حکومت پایگاه مردمی درست ندارد و بیشتر متمایل به حمایت خارجی است تا محبوبیت مردمی در داخل، سطح بی‌مسئولیتی حکومت در ایفای نقش خود و بی‌اعتمادی مردم نسبت به نیت و رفتار آن به شدت بالا رفته است.
کوتاه عرض کنم که اگر امنیت نمی‌آید، اگر اقتصاد به سامان نمی‌رسد، اگر صلح قوام پیدا نمی‌کند، اگر مداخله خارجی پایان نمی‌یابد و در نهایت عدالت، حق شهروندی و رفع تبعیض نمودار نمی‌شود، همه و همه در قدم اول بستگی به همین فکتور صلبی نبود یک حکومت خوب در کشور دارد.
راه رسیدن به آن، در پهلوی همه اقدام‌های دیگر از جانب حامیان افغانستان (بالفرض اگر صادقانه وجود دارد ) مبارزه خستگی ناپذیر و دوام‌دار نسل تحصیل کرده و معتقد به ارزش‌های دینی و ملی در کشور است که زمینه را در کوتاه مدت برای برگزاری یک انتخابات نسبتاً شفاف پارلمانی و ریاست جمهوری و در فردای آن برای تعدیل و اصلاح قانون اساسی فراهم کنند.
شکی وجود ندارد که در موجودیت یک ساختار پاسخگوی ملی، می‌توان به ایجاد اصلاحات لازم در همه زمینه‌ها به شکل تدریجی و مستمر دست یافت.
برناصالحی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا