آخرین اخباراجتماعافغانستاناقتصاد و توسعهسیاست

غنی در کنفرانس کار:

بودجه انکشافی که مصرف نشود، به رشد اقتصادی نمی‌رسیم

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور نرخ رشد کنونی جمعیت را بالا خوانده و تاکید می‌کند که با رشد کنونی جمعیت، افغانستان در فقر باقی خواهد ماند و همچنان افزود که افغانستان باید از اتکا به جامعه جهانی بیرون شود.به گزارش خبرگزاری دید، آقای غنی عصر روز گذشته در پایان کنفرانس ملی کار در ارگ ریاست جمهوری سخنرانی کرد.
رییس جمهور غنی در این کنفرانس گفت که حکومت وحدت ملی اراده محکم بر توازن تشبث و حقوق کارگر دارد. وی تاکید کرد که ایجاد کار و رشد متداوم در افغانستان باید به یک گفتمان ملی مبدل شود.
او بیان داشت که گفتمان کار نیازمند یک بحث همه جانبه ملی بوده و حضور همه‌ اقشار مردمی، سکتور خصوصی و نهادهای دولتی لازمی است.
آقای غنی گفت که اداره به معنی عرضه خدمات و زمینه‌سازی رشد است. وی تاکید کرده که اداره‌های دولتی باید عرضه خدمات به مردم را افزایش دهند تا در وضعیت زندگی مردم تغییر آید.
محمد اشرف غنی از عدم توازن صادرات و واردات افغانستان یادآوری نموده گفت که افغانستان در هفده سال گذشته به همکاری جامعه جهانی به پیش می‌رود.
آقای غنی از همکاری‌های جامعه جهانی سپاس‌گزاری کرده گفت که این همکاری‌ها دایمی نبوده و وابسته بودن افغانستان به این همکاری‌ها غیرقابل قبول است.
وی گفت که در حال حاضر واردات افغانستان هفت برابر صادرات آن است. چیزی که به گفته وی کلید انکشاف و پیشرفت نبوده بلکه مهم‌ترین عنصر رکود است.
آقای غنی گفت که رشد جمعیت افغانستان اگر به شکل کنونی دوام کند افغانستان در دو دهه به ۵۰ میلیون نفوس خواهد رسید. وی گفت که اگر افغانستان سه فیصد رشد داشته باشد، این به معنی این است که فقر به صورت داوم دار در افغانستان باقی می‌ماند. آقای غنی گفت که افراط و تفریط در افغانستان بی حد و اندازه بوده و در حال حاضر یک سوم مردم افغانستان هر شب با شکم گرسنه به خواب می‌روند.
وی تاکید کرد که تغییر بیلانس فیصدی نفوس و رشد یک ضرورت واضح افغانستان است.
وی گفت که قیمت این رشد نفوس را سه نسل، جوانان، فقرا و زنان می‌پردازد. وی تاکید کرد که اگر مردم حقوق مساوی شهروندی می‌خواهند باید رشد مساوی را در نظر بگیرند.
آقای غنی از عدم قابلیت مصرف بودجه از سوی نهادهای دولتی نیز انتقاد کرده گفت که هر میلیارد پولی که مصرف نمی‌شود، افغانستان یک فیصد رشد را از دست می‌دهد. وی گفت زمانی‌که پول برای مردم به مصرف نمی‌رسد و کاغذ پرانی و روابط جای خدمات را می‌گیرد، به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی گفت که مصرف بودجه عادی برای مامور دولتی است اما مصرف بودجه انکشافی برای مردم است و هدف حکومت خدمت برای مردم است.
محمد اشرف غنی بیان داشت که مصرف بودجه در اداره‌های دولتی به شدت پایین بوده، قیمت پروژه‌ها بی‌حد بالا و اما کیفیت کار بی‌حد پایین است. وی گفت که در افغانستان در حال حاضر جاده‌ای به دوام بیست یا چهل سال وجود ندارد.
آقای غنی اظهار داشت که در حال حاضر شمار زیادی مردم افغانستان بر اساس اقتصاد عرفی نان تهیه می‌کنند و سیستم شاگرد محوری است که یک میلیون نفر را مشغول کار کرده است. وی گفت که این سیستم که یک نفر چهار سال زمان نیاز دارد تا به یک میخانیک مبدل شود، ظلم است.
وی تاکید کرد که افغانستان باید از اتکا به جامعه جهانی بیرون شود. وی گفت که مردم افغانستان باید به مردم مشخص کند که تا شش سال آینده، کمک‌های جامعه جهانی دایمی نیست. وی گفت که افغانستان تا چه زمانی بار دوش جامعه جهانی باشد. وی گفت که افغانستان در دهه تحول قرار داشته و در این دهه همکاری‌ها در بدل تحول صورت خواهد گرفت.
محمداشرف غنی از عدم دولت سازی در افغانستان نیز انتقاد کرده گفت که در هر دهه حکومت‌های افغانستان « فیشن‌های» متفاوت را روی دست گرفته است.
آقای غنی انکشاف افغانستان را غیر متوازن دانسته گفت که افغانستان باید به هفت یا هشت حوزه انکشافی تقسیم شود. گفت که در حوزه شمال و غرب انکشاف خوب صورت گرفته اما در جنوب و شمال شرق خوب نبوده است.
وی بر توازن سکتوری نیز تاکید کرده گفت که پروژه‌های انکشافی در افغانستان مردم محور بوده است. وی گفت که افغانستان باید برنامه‌های خود را جوان محور بسازد تا بتواند با ایجاد فرصت‌های کاری فقر و نا امنی را کاهش بدهد.
آقای غنی گفت که رشد در افغانستان براساس بخور و نمیر بوده و با این شیوه، فقر و اتکای افغانستان به کمک‌ها دوام دار باقی می‌ماند.
وی گفت که بودجه باید وسیله رشد متداوم شده و از اقتصاد مصرفی جلوگیری شود. وی تاکید کرد که افغانستان باید به سوی یک اجماع اقتصاد تولیدی برود.

همزمان با این، فیض‌الله ذکی گفت که کنفرانس ملی کار فیصله نموده که در سه سال آینده زمینه ایجاد دو میلیون کار را فراهم کند. آقای غنی گفت که باید در این زمینه یک ضرب‌العجل تعیین شود در غیر آن حکومت نمی‌تواند این شغل را ایجاد کند.
وی از بانکی شدن اطلاعات و نیز رسمی شدن جایداد مردم خبر داده گفت که باید بحث عرفی بودن و غضب املاک مردمی از بین برود.
گفتنی است که کنفرانس ملی کار به هدف گفت‌وگو در زمینه چگونگی حل بحران بیکاری دو روز پیش در ارگ برگزار شده بود. در این کنفرانس در زمینه چگونگی دسترسی جوانان به کار رایزنی شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا