آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

تثبیت حوزه‌های رای‌گیری، قربانی اختلاف ارگ و سپیدار

جنجال‌های سیاسی و هویتی ارگ و سپیدار، کلیتی به نام نهاد دولت را صدمه بزند. اختلاف‌های سیاسی کشنده است و احتمال دارد که کل دولت را صدمه بزند. انتظار مردم افغانستان این است که اجماع سیاسی برهم خورده هرچه زودتر شکل بگیرد. جناحی که تصور می‌کند به تنهایی و بدون اجماع می‌تواند افغانستان را اداره کند، اشتباه کرده است.


قرار بود که حکومت تثبیت حوزه‌های رای‎گیری را اعلام کند. کمیسیون انتخابات صلاحیت سازمان‌دهی حوزه‌های رای‌گیری را به حکومت وحدت ملی واگذار کرده است. روشن است که اختلاف‌های ارگ و سپیدار مانع از آن می‌شود که حکومت در مورد تثبیت حوزه‌های رای‌گیری به نتیجه برسد. اختلاف‌های ارگ و سپیدار حالا رو شده است. اختلاف‌های دو طرف حالا از مرز مسایل سیاسی گذشته و شکل خطرناک هویتی به خود گرفته است. در چنین وضعیتی معلوم نیست که ارگ و سپیدار کی فرصت پیدا می‌کنند تا روی اختلاف‌های‌شان صحبت کنند.
ارگ، سیاست تحقیر ریاست اجرایی و جناح عبدالله را در پیش گرفته است. ارگ فکر می‌کند که با این روش می‌تواند مشروعیت قومی‌اش را تقویت کند. رییس جمهور غنی حاضر نشد تفاهم داکتر عبدالله را در مورد شروع توزیع شناس‌نامه‌های برقی به دست بیاورد. بسیار واضح است که ظرفیت‌های لازم برای توزیع شناس‎نامه‌های برقی در حال حاضر وجود ندارد و این روند اگر بسیار نرمال هم باشد و اختلاف‌های سیاسی حول آن حل شود، سال‌ها زمان می‌برد.
اما ارگ برای تثبیت مشروعیت قومی‌اش با دور زدن جناح داکتر عبدالله، محفلی برگزار کرد و در آن رییس جمهور غنی به طور نمادین شناس‌نامه‌ برقی دریافت کرد. این امر عبدالله عبدالله را که هیچ نوع مخالفت ایدیولوژیک با واژه‌ افغان نداشت، در موقعیت دشوار قرار داد. اگر داکتر عبدالله در این مورد موضع نمی‌گرفت، مشروعیتش را در حوزه‌ای که از آن رای آورده، از دست می‌داد. داکتر عبدالله در اعتراض به موضوع اختلافی شناس‌نامه‌ برقی، جلسات ارگ را تحریم کرده است. داکتر عبدالله نمی‌خواهد با حضور در جلساتی که در ارگ برگزار می‌شود، برای اشرف غنی اتوریته قایل شود. این امر امکان هر نوع رای‌زنی میان اشرف غنی و داکتر عبدالله در مورد تثبیت حوزه‌های رای‌گیری را منتفی کرده است.
اما یک نگرانی جدی دیگر در حلقات سیاسی این است که تیم ارگ انتخابات پارلمانی را مهندسی کند. ارگ که حالا با چهره‌های تندرو قومی دست اتحاد داده است، حتماً در پی تثبیت قدرت متحدانش است. نگرانی مخالفان ارگ این است که تیم رییس ‌جمهور، نقشه‌ای برای پارلمان آینده ریخته و از همین حالا مشخص کرده است که ترکیب قومی و سیاسی پارلمان آینده چگونه باشد. قانون ثبت احوال نفوس در پارلمان آن گونه که متحدان قومی ارگ می‌خواستند، رای نیاورد. متحدان قومی ارگ نتوانستند در تالار پارلمان برای تعدیلات مورد نظرشان در قانون ثبت احوال نفوس رای بیاورند. آنان حتماً رییس جمهور را زیر فشار گرفته‌اند تا کاری کند که در انتخابات پارلمانی آینده، ترکیب قومی و سیاسی پارلمان به گونه‌ای تغییر کند که مطالبات آنان به کرسی بنشیند.
در انتخابات گذشته‌ پارلمانی، نامزدان هزاره در ولایت غزنی رای آوردند. متحدان قومی ارگ به این باورند که هزاره از پشتون نماینده‌گی نمی‌کند. متحدان قومی ارگ به احتمال قریب به یقین اشرف‌ غنی را زیر فشار می‌گیرند تا حوزه‌های رای‌گیری را به گونه‌ای سازمان‌دهی کند که در انتخابات پارلمانی آینده شمار نامزدان هزاره‌ای که به پارلمان راه می‌یابند، کمتر از دور پیش باشد. روشن است که سپیدار با چنین چیزی به ساده‌گی توافق نمی‌کند. این جنجال‌ها ادامه‌ خواهد یافت. نگرانی عمده این است که جنجال‌های سیاسی و هویتی ارگ و سپیدار، کلیتی به نام نهاد دولت را صدمه بزند. اختلاف‌های سیاسی کشنده است و احتمال دارد که کل دولت را صدمه بزند. انتظار مردم افغانستان این است که اجماع سیاسی برهم خورده هرچه زودتر شکل بگیرد. جناحی که تصور می‌کند به تنهایی و بدون اجماع می‌تواند افغانستان را اداره کند، اشتباه کرده است.
فرامرز دولت آبادی- خبرگزاری دید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا