آخرین اخباراجتماعافغانستاناقتصاد و توسعه

۴ پروژه آب‌رسانی به ارزش ۷۰۰میلیون افغانی قرارداد شد


شرکت آب‌رسانی شهری قرارداد چهار پروژه بزرگ آب‌رسانی را به ارزش ۷۰۰ میلیون افغانی با دو شرکت خصوصی داخلی امضا کرد.
این پروژه‌ها امروز سه‌شنبه (۱۵ جوزا) توسط حمیدالله یلانی رییس شرکت آب‌رسانی شهری و شرکت‌های قراردادی وزیر شهرسازی و مسکن به امضا رسید.
این پروژه‌ها شامل شبکه آب‌رسانی شهر میمنه ولایت فاریاب، پروژه آب رسانی شهر گردیز ولایت پکتیا، پروژه آب‌رسانی فاز دوم شهرپل علم ولایت لوگر و پروژه آب‌رسانی ساحه شاه شهید شهر کابل است که به ارزش مجموعی ۷۰۰ میلیون افغانی از بودجه حکومت افغانستان ساخته خواهد شد.
آقای یلانی گفت که پروژه شبکه آب‌رسانی شهر میمنه به ارزش ۲۴۹ میلیون افغانی می‌باشد که توسط یک شرکت خصوصی داخلی در هژده ماه تکمیل خواهد شد که از آن ۷۸۰۰ خانواده مستفید خواهند شد.
به گفته آقای یلانی، پروژه آبرسانی شهر گردیز ولایت پکتیا به ارزش ۲۰۶ میلیون افغانی می‌باشد که به مدت ۲۰ ماه ساخته خواهد شد که توسط آن نیازمندی ۴۵۰۰ خانواده مرفوع می‌گردد.
یلانی افزود که پروژه‌ آبرسانی فاز دوم شهر پل علم ولایت لوگر به ارزش ۸۲ میلیون افغانی می‌باشد که در ۱۸ ماه ساخته خواهد شد که ۳۰۰۰ خانواده از آن مستفید خواهند شد.
گفتنی است که اکثر شهرهای کشور از نبود آب بهداشتی آشامیدنی رنج برده و سالانه شمار زیادی به دلیل نوشیدن آب آلوده روانه مراکز صحی می‌شوند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا