آخرین اخباراجتماعافغانستانسیاست

حکومت تفرقه‌افکنی می‌کند/ وحدت ملی در حال از هم پاشیدن است


محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی در پیام عیدی که منتشر کرده، ضمن شادباش گفتن عید برای مردم، از حکومت انتقاد کرده و از جنگ داخلی هشدار داده است.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد محقق در این پیام عیدی گفته است:« فاصله عميق ميان حاكميت ومردم، حاكميت و احزاب سياسى وحتى جناح‌هاى داخل حاكميت و در يک كلام پاشيده شدن وحدت ملى كشور است، با تأسف اعتماد مردم نسبت باحاكميت ضعيف شده، حكومت حرف احزاب سياسى را به نرخ كاه ماش هم خريدار نيست، تنها به پشتوانه خارجى دلخوش كرده است، يک جماعت عاقبت نيانديش متعصب با پشتگرمى حاكميت عليه تمامى اقوام افغانستان تهاجم تبليغاتى نموده ونفرت‌پراگنى می‌كنند و همه اقوام باهم برادر را تهديد به جنگ واخراج از وطن ميكنند.»
محمد محقق در بخشی دیگر از پیامش، با انتقاد تند از حکومت برخی از این مسایل را برخاسته از ارگ دانسته است: سكوت حاكميت در برابر دشمنى آفرينى‌هاى اين حلقه فاشيست از چند حالت خارج نيست، يا خود سازمان‌دهى می‌كند، يا با برخورد غير مسئولانه زمينه اين‌گونه حركات را فراهم می‌نمايد و يا سكوت شان دليل بر رضايت شان است، هرچه باشد تاوان اين رجز خوانى‌ها و تهديدها و تخويف‌ها براى وطن ويرانگر وسنگين است.
محقق هشدار داده است: جهان طبيعت صحنه‌اى عمل‌ها وعكس‌العمل‌ها است، تبعيض‌ها وتهديدهاى قومى زمينه تقابل‌ها را مساعد می‌سازد.
در بخش دیگری از پیام اقای محقق آمده است: مشكل ديگرى كه حاكميت را از درون تهديد می‌كند نحوه نگرش راس هرم حاكميت به قاعده آن است. راس حاكميت آن چنان دچار خود برتر بينى شده است كه پايين‌تر از خود را شريک نه، حتى كوچک‌ترين اهميت براي شان قايل نيستند، امنيت شغلى، امنيت وظيفوى و امنيت صلاحيتى براى هيچ وزير و رييس وحتى آمر و مأمورى باقى نمانده است، اجراآت امور بر خلاف قوانين نافذه و توافقنامه حكومت وحدت ملى به پيش می‌رود.
در این پیام آقای محقق به فساد نیز اشاره شده است: فساد گسترده ومتمركز سياسى، مالى وغيره، ترجيح رابطه بر ضابطه، تقدم مفضول بر فاضل، جايگزينى نور چشمى مشربى با شايسته سالارى، ملاحظه سمت، قوم، منطقه و گرايش‌هاى سياسى در تقرر كادرها اعم از ملكى ونظامى و كمپاين زود هنگام رياست حمهورى، تصفيه‌هاى قومى مذهبى و زبانى، همه خنجرهايى هستند كه پيكر نيمه جان وطن را تكه تكه ساخته و بر روحيه مدافعين نيروهاى امنيتى تأثير منفى گذاشته وحاكميت را به طرف فروپاشى به پيش می‌راند.
محقق در این پیام از طالبان خواسته که به گفت‌وگو رو بیاورند و از حکومت خواسته که تک روی نکند و زمینه فروپاشی نظام را فراهم نسازد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا