آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

چهارمین گفتمان ملی سکتور خصوصی و عامه درکابل برگزار شد

اتاق تجارت و صنایع افغانستان چهارمین گفتمان ملی سکتور خصوصی و عامه را پیرامون چالش ها و راهکار های پنج زنجیره (خسته باب، سبزیجات، لبنیات، مرغداری و گندم) امروز دوشنبه(۲میزان) به همکاری موسسه جی، آی، زید، آلمان در کابل برگزار کرد.


اتاق تجارت و صنایع افغانستان چهارمین گفتمان ملی سکتور خصوصی و عامه را پیرامون چالش ها و راهکار های پنج زنجیره (خسته باب، سبزیجات، لبنیات، مرغداری و گندم) امروز دوشنبه(۲میزان) به همکاری موسسه جی، آی، زید، آلمان در کابل برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، شفیق الله عطایی معاون اتاق تجارت و صنایع گفت: هدف این گفتمان بحث و گفت و گو درمورد چالش ها و راهکارهای صادرات این پنج زنجیره می باشد.
آقای عطایی علاوه کرد: جمع آوری ترانسپوت، پروسس بازاریابی و ازجمله مشکلات جدی سر راه این پنج بخش می باشد که اگر ازاین بخش ها حمایت صورت بگیرد زمینه اشتغال زایی ایجاد کرده و واردات از این زنجیره ها رفع می گردد.
به گفته آقای عطایی، بحث و توافق نظر روی موضاعات مطروحه، پشنهادات مشخص اعضای سکتور خصوصی جهت رفع چالش های فرا روی این پنج زنجیره به حکومت و نهاد های ذیربط ارائه خواهد شد.
قراراست نتایج این گفتمان به شکل یک رساله در قالب پیشنهاد به حکومت وحدت ملی جهت بهبود صادرات این پنج زنجیره پیشکش گردد.
حاجی اختر احمدی رییس اتحادیه صادرات میوه های تازه کابل گفت: مدت ۱۰روز است که کارمندان وزارت فواید عامه از صادرات ما اخاذی غیر قانونی به نام ترازو انجام داده و سه و چهار ساعت موتر های ما را توقف می دهد.
آقای احمدی بیان داشت اگراین اخاذی هایی که ازاضافه باری ما گرفته می شود غیر قانونی نباشد باید پارچه داده شود تا پول اضافه باری ما به خزانه دولت واریز شود که چنین نمی شود.
وی اظهار داشت:« اخاذی که ازموترهای ما صورت می گیرد به جیب یک تعداد افراد خاص مافیایی حکومتی می رود و آن ها این پول را به خزانه حکومت واریز نمی کند.»
از سویی هم آقای احمدی می گوید: حکومت در قسمت بسته بندی و پروسس میوه جات تازه جهت صادر شدن همراه ما همکاری نکرده است و دراین قسمت مشکلات زیاد داریم.
آیا حکومت واقعً با سکتور خصوصی کار صادقانه نکرده است؟
نوری رییس تشبثات کوچک و متوسط وزارت صنعت و تجارت می گوید: این وزارت همواره همکار بخش خصوصی بوده و درآینده نیز خواهد بود.
وی با بیان این که گروه‌های کاری مختلف را ایجاد کرده و کار روی بخش‌های مختلف درحال اجرا است گفت: رشد تشبثات کوچک ومتوسط سبب رشد و توسعه کشور شده و سبب اشتغال زایی می گردد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا