آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

۵۰۰ مکتب را وزارت احیا و انکشاف دهات ساخته است

وزارت احیا وانکشاف دهات در جریان سه سال اخیر ۵۰۰ مکتب را در روستاهای کشور اعمار کرده است.
اکبر رستمی سخنگوی این وزارت در یک کنفرانس خبری درمرکز اطلاعات ورسانه‎های حکومت، می‎گوید که وزارت احیا وانکشاف دهات در این مدت ۵۰ کلینک را نیز در مناطق مختلف کشور برای استفاده مردم روستاها ساخته است.
به گزارش خبرگزاری دید، وزارت احیا وانکشاف دهات، افزون براین ۴۱ هزار پروژه را در بخش های تهیه آب آشامیدنی، آبیاری، زراعت، ترانسپورت وصحت نیز راه اندازی وتکمیل کرده است که از آن‎ها، ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در روستاها مستفید شده‌اند.
به گفته آقای رستمی، با تطبیق پروژه‎های وزارت احیا وانکشاف دهات، جمعاً ۱۳۳ هزار شغل ایجاد شده است که ۸۰ هزار شغل آن، برای زنان اختصاص یافته است.
وزارت احیا وانکشاف دهات در راستای تطبیق برنامه میثاق شهروندی، از آغاز امسال به این‎سو باهزینه ۴۰ میلیون دالر امریکایی، جمعاً ۱۲۰۰ روستا را زیرپوشش این برنامه قرار داده است.
سخنگوی این وزارت می گوید که قرار است در جریان سال آینده نیز ۴ هزار روستای دیگر زیر پوشش برنامه میثاق شهروندی قرار گیرد.
با این همه، هنوز راه درازی تا توسعه روستاهای کشور وجود دارد و سال‎ها زمان برای رسیدن به آن نیاز است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا