آخرین اخباراجتماعافغانستانسیاست

۹ میلیون نفر در کشور امنیت غذایی ندارند

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در نخستین نشست کمیته عالی رهبری آجندای ملی مصئونیت غذایی و تغذیه گفت که با وجود اقدمات صورت گرفته در زمینه تعذیه، هنوز هم ۹ میلیون تن در کشور با تهدید امنیت غذایی روبرو هستند.
به گزارش خبرگزاری دید، رییس اجرایی تاکید کرد که ۳٫۵ میلیون کودک با مشکلات سوءتغذی مواجه هستند که خشکسالی احتمالی و وضعیت نامناسب محیط زیستی، تهدیدات را افزایش می‌بخشد.
در همین حال، رییس اجرایی کشور اضافه کرد که امنیت غذایی جزء حقوق اصلی شهروندان است و باید به خاطر نجات کشور و آینده نسل جدید تلاش و کار بیشتر شود.
ریاست اجرایی به منظور بهبود کیفیت مواد غذایی تولید شده در داخل کشور و مواد غذایی وارداتی، از وزارت صحت‌عامه خواست تا روی ایجاد اداره کنترول و تنظیم امور غذایی در چوکات آن وزارت کار کند.
گفتنی است که دو روز پیش رییس جمهور غنی نیز در کنفرانس ملی کاریابی، گفت که نیم مردم افغانستان شبانه گرسنه به بستر خواب می‌روند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا