آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

۹ پروژه اسفالت در هرات اجرا می‌شود

شهرداری هرات با در نظر داشت نیازمندی‌های شهری ۹ پروژه اسفالت را در نواحی پانزده‌گانه شهر هرات به‌منظور دریافت کمک مالی و تطبیق آن به بانک جهانی پیشنهاد داده تا به‌زودی به مرحله اجرا گذاشته شود.
به گزارش خبرگزاری دید، این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که در نشست مشترک مسئولان تخنیکی شهرداری هرات، ریاست‌های شهرسازی و مسکن، آب‌رسانی، محیط زیست و مدیریت ترافیک شهری پیرامون دریافت نیازمندی‌ها و تثبیت زیرساخت‌های شهری ساحات مختلف نواحی پانزده‌گانه بحث و گفت‌وگو شد.
مسئولان تخنیکی شهرداری هرات می‌گویند: ادارات دخیل در پروژه‌های برنامه حمایت از توسعه شهری بانک جهانی یا (UDSP) ملکف‌اند که در اسرع وقت نیازمندی‌های ساحات مختلف نواحی پانزده‌گانه خویش را تثبیت کنند تا هر چه سریعتر کار آغاز این پروژه‌ها به مرحله اجرا گذاشته شوند.
مشاور تخنیکی بانک جهانی در شهرداری هرات می‌گوید: به منظور هماهنگی بیشتر بین ادارات ذیدخل و تثبیت هر چه سریع‌تر نیازمندی‌های شهری کمیته تخنیکی بین ادارات تشکیل شده است.
مسئولان برنامه حمایت از توسعه شهری بانک جهانی یا (UDSP) از چندی به این سو به‌منظور تثبیت زیرساخت‌ها و نیازمندی‌های شهری برای انکشاف و رشد متوازن شهر هرات در اداره شهرداری کار خویش را آغاز کردند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا