آخرین اخباراجتماعافغانستانگزارش

گرامی‌داشت از روز جهانی دسترسی به اطلاعات/ مبارزه با فساد بدون اطلاعات ممکن نیست

روز جهانی دسترسی به اطلاعات از سوی کمیسیون دسترسی به اطلاعات به همکاری سازمان یونسکو گرامی‌داشت و بر این مسئله تاکید شد که مبارزه با فساد در کشور بدون دسترسی به اطلاعات ممکن نیست.

روز جهانی دسترسی به اطلاعات از سوی کمیسیون دسترسی به اطلاعات به همکاری سازمان یونسکو گرامی‌داشت و بر این مسئله تاکید شد که مبارزه با فساد در کشور بدون دسترسی به اطلاعات ممکن نیست.
به گزارش خبرگزاری دید، عین‌الدین بهادری رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات در این همایش گفت: حاکمیت قانون، حکومت داری خوب و مبارزه علیه فساد اداری بدون تقویت وترویج فرهنگ دسترسی به اطلاعات ناممکن است.
بهادری از انکشاف تشکیل کمیسیون دسترسی به اطلاعات، راه اندازی چندین برنامه آگاهی‌دهی در زمینه چگونگی دسترسی مردم به اطلاعات و تدوین هشت طرزالعمل کاری کمیسیون؛ به عنوان کار کردهای عمده این کمیسیون یاد کرد وافزود که تلاش برای ایجاد استراتژی ۵ ساله دسترسی به اطلاعات، جریان دارد.
در همین حال، سید آقاحسین فاضل سانچارکی معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که حکومت در پنجسال گذشته قدم‌های اساسی در زمینه دسترسی به اطلاعات برداشته و در راستای دفاع از حقوق جورنالیستان ورسیدگی به دوسیه‌های خشونت علیه خبرنگاران، سهولت‌هایی را ایجاد کرده است.
از سویی هم، محمد نعیم نظری معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با تأکید بر اهمیت دسترسی داشتن مردم به اطلاعات گفت که مردم باید اطلاعات کافی از فعالیت‌های ادارات ومسئولان داشته باشند تا براساس آن از حقوق شهروندی شان در عرصه‌های مشارکت سیاسی، تصمیم‌های آگاهانه بگیرند.
ناصر تیموری معاون سازمان دیدبان شفافیت افغانستان از دستاوردها در زمینه دسترسی به اطلاعات ابراز خوشبینی کرد وگفت بررسی آنان نشان می‌دهد که میزان دسترسی به اطلاعات به خصوص در زمینه نظارت از پروژه‌های ساختمانی، اکنون به ۹۹ درصد رسیده است.
با این همه، توبی لنزر معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان هم با قدردانی از کار کرد کمیسیون دسترسی به اطلاعات، تعهد نمود که دفتر یوناما به فراهم سازی همکاری‌های تخنیکی‌اش در زمینه دسترسی به اطلاعات، ادامه می‌دهد.
۲۸ سپتمبر روزجهانی دسترسی به اطلاعات، هرسال از سوی کشورهای مختلف از جمله افغانستان به هدف حکومت‌داری خوب، شفافیت، مبارزه با فساد وتقویت فرهنگ حسابدهی؛ بزرگداشت می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا