آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

دو بانک خون در کابل افتتاح می‌شود

ساختمان دو بانک خون در شفاخانه‌‌های وزیر محمد اکبر خان و جمهوریت با حضور مسئولان وزارت صحت کشور و سازمان بهداشت جهان به بهره برداری سپرده ‌می‌شود.

ساختمان دو بانک خون در شفاخانه‌‌های وزیر محمد اکبر خان و جمهوریت با حضور مسئولان وزارت صحت کشور و سازمان بهداشت جهان به بهره برداری سپرده ‌می‌شود.
به گزارش خبرگزاری دید، ساختمان دو بانک خون که قبلاً سنگ تهداب آن‌ها در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان و شفاحانه جمهوریت گذاشته شده بود، اعمار و تجهیز گردیده و امروز از سوی مسئولان وزارت صحت کشور و سازمان صحی جهان افتتاح می‌شود.
سازمان صحی جهان در خبرنامه‌ای گفته است:« ساختمان دو بانک خون که قبلاً سنگ تهداب آن‌ها در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان و شفاخانه جمهوریت گذاشته شده بود، اعمار و کاملاً تجهیز گردیده و امروز از طرف وزارت صحت و سازمان بهداشت جهان افتتاح و به بهره برداری سپرده می‌شود.»

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا