آخرین اخبارآزادی بیاناسلایدشوافغانستانجهانحقوق بشرحکومتخبر های مهمزنانکودکان

شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان: طا-لبان اصلاح پذیر نیستند/ توافق دوحه باطل شود

خبرگزاری دید: “شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان تاکید می‌دارد که بربنیاد گزارش‌های ارائه شده از سوی نمایندگان سازمان ملل متحد و منابع معتبر بین‌المللی، طا-لبان گروه اصلاح پذیر و قابل تعامل با ساز و کار و الزامات بین‌المللی و بافت‌های اجتماعی افغانستان نیست و راه رهایی ازین وضعیت، ابطال پروژۀ ناکام دوحه و در عین حال تغییر وضعیت موجود از طریق راه اندازی پروسه‌ی فراگیر جدید با رعایت همه مؤلفه‌های ملی مذهبی و مدنی افغانستان با تسهیل و مدیریت سازمان ملل متحد است که منتج به تشکیل دولت فراگیر مردم‌سالار مبتنی بر قانون و برخاسته از اراده مردم گردد.”

 شورای مقاومت ملی  برای نجات افغانستان با تایید گزارش ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشری سازمل ملل با صدور بیانیه ای گفته است: آقای ریچارد بنت، گزارش دوره‌ای خود را در پنجاه و پنجمین نشست عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد افغانستان ارائه کرد. گزارش آقای بنت که خود در آغاز ماموریت‌اش گفته بود: “متعهد به تقویت صدای زنان، مردان و کودکان افغانستان است”، بازتاب دهنده واقعیت تلخ رویدادهای گستردۀ نقض حقوق بشری در افغانستان از جمله نقض حقوق اساسی، حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهروندان به ویژه حقوق زنان، کودکان، اقوام و مذاهب است.

در این بیانیه آمده است: گروه طا-لبان بی باکانه به نقض گستردۀ حقوق انسانی شهروندان، بازداشت، شکنجه و اعدام‌های خودسرانه، خفه کردن صدای زنان و دختران، سانسور رسانه‌های جمعی و انتقام‌جویی از منسوبین حکومتی نظام جمهوریت و مدافعان حقوق بشر ادامه داده است.

شورای مقاومت ملی برای نجات می گوید: گروه حاکم صدای مخالفت علیه خودشان را برخلاف قوانین بین‌الملل و تعهدات افغانستان به میثاق‌های بین‌المللی در گلو خفه می‌کند. چنانکه سازمان عفو بین الملل نیز تاکید کرده است که مردم افغانستان بین سوء استفاده‌های طا-لبان و یک فاجعه انسانی گرفتار شده و این وضعیت لطمه جدی بر روح و روان کل جمعیت کشور وارد کرده است.

اعضای شورای مقاومت ملی برای نجات با تایید گزارش آقای بنت که با دقت و از منابع معتبر و قابل اطمینان تهیه شده است افزودند: “تحلیل دقیقی در طول گزارش ارائه داده که حاوی نگرانی از افزایش خودکشی در میان زنان و دختران است که متاسفانه در افغانستان به یک امر معمول بدل شده است. در عین حال هنوز زوايای تاريك‌تری از جنايات حقوق بشری اين گروه وجود دارد كه بنابر شدت  فضای اختناق دسترسی به آن مشكل است واين تنها مردم ما است كه رنج  آن‌را متحمل مي‌شوند”.

در این بیانیه آمده است: براساس داده‌ها، طا-لبان با عملکردهای شان، پیشرفت‌های بدست آمده بسوی برابری جنسیتی در دو دهه گذشته را از بین برده است. آرزوها و امیدهای یک نسل از مردم افغانستان که خواستار آموزش و تحصیل هستند پایمال شده است.

شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان گفته است: گزارش نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل نشان می‌دهد که بیست و پنج میلیون انسان از میان مجموع شهروندان افغانستان به کمک‌های انسان‌دوستانه نیاز دارند که این خود فاجعه است. از سوی دیگر ممانعت از حضور نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان نیز نشانگر ریگ‌های درشت در کفش این گروه افراطی خون آشام است.

شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان ضمن قدردانی از اقدامات خوب و شایسته گزارش‌گر ویژۀ حقوق بشر، تاکید می‌دارد که بربنیاد گزارش‌های ارائه شده از سوی نمایندگان سازمان ملل متحد و منابع معتبر بین‌المللی، طالبان گروه اصلاح پذیر و قابل تعامل با ساز و کار و الزامات بین‌المللی و بافت‌های اجتماعی افغانستان نیست و راه رهایی ازین وضعیت، ابطال پروژۀ ناکام دوحه و در عین حال تغییر وضعیت موجود از طریق راه اندازی پروسه‌ی فراگیر جدید با رعایت همه مؤلفه‌های ملی مذهبی و مدنی افغانستان با تسهیل و مدیریت سازمان ملل متحد است که منتج به تشکیل دولت فراگیر مردم‌سالار مبتنی بر قانون و برخاسته از اراده مردم گردد. درغیر آن تداوم این وضعیت نه‌تنها به میزان نقض حقوق بشر می‌افزاید که منجر به تقویت روزافزون افراط‌گرایی و تروریزم و بالا گرفتن تهدید امنیت منطقه‌یی و جهانی می‌گردد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا