آخرین اخباراجتماعافغانستان

زنگ خطر فرسودگی در سالنگ؛ کابل در زمستان آینده بی‌ برق است!

همین اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد که زمستان آینده چند پایه دیگر نیز به خاطر فرسودگی خواهده افتاد و کابل بدون برق خواهد شد. اما شما بیست سال بعد را در نظر بگیرید که پایه‌های لین توتاپ نیز فرسوده شده و شروع به افتادن کند، در آن صورت تقریباً به طور اطمینان می‌توان گفت که در زمستان از مسیر سالنگ برقی به کابل نخواهد رسید

زنگ خطر مسیر سالنگ برای عبور لین‌های برق از همین اکنون به صدا در آمده است. در تصاویری که توسط برشنا از پایه به ظاهر تخریب شده در حساب فیسبوکی این شرکت به نمایش گذشته شده است، این واقعیت آشکار می‌گردد که تخریب پایه‌های برق بر اثر انفجار نیست. اگر انفجاری رخ داده باشد، باید مقدار دود و سیاهی دیده شود و همین طور تکه‌های سمنتی پایه بر اثر انفجار به اطراف پرتاب شده باشد. اما در تصویر دیده می‌شود که پایه‌های کانکریتی فرسوده بوده و بعد از فروپاشی در شعاع نیم متری فروریخته است. بنا براین، تخریب پایه‌ها بر اثر فرسوده شدن پایه‌ها و فشار و وزن لین‌ها اتفاق افتاده است. اگر این حادثه برای یک پایه رخ داده است، یقیناً برای پایه‌های دیگر نیز رخ خواهد داد. مردم کابل و ولایت‌های جنوبی تقریباً خوش بخت بوده‌اند که پایه مذکور در این وقت سال عمرش تمام شده است. شما تصور کنید که اگر همین حادثه در زمستان اتفاق می‌افتاد یقیناً حدود یک ماه برق این مسیر قطع می‌گردید. حالا هم در زمستان آینده باید منتظر بود که چند پایه مشابه دیگر به خاطر فرسودگی تخریب گردد و به زمین بیفتد.
فرسودگی پایه‌‌ها در مسیر سالنگ از سه جهت بسیار مشکل آفرین است.
۱- در این مسیر به خاطر سرمای شدید و گرم و سرد شدن هوا، کانکریت و پایه‌های برق مانند سنگ‌ها و کوه‌های سالنگ در معرض فرسایش شدید قرار دارد. در عین زمان همین سرمای شدید سبب عدم دسترسی زودهنگام به پایه‌ها و تاخیر قابل توجه در تعمیر مجدد پایه‌ها نیز می‌گردد.
۲- اگر لین توتاپ نیز از این مسیر تنگ بگذرد، تخریب و افتادن هرپایه‌ لین قدیم سبب تخریب لین توتاپ نیز خواهد شد. در این مسیر تنگ در نقاط زیادی فاصله دو لین برق حدود ۳۵ متر در نظر گرفته شده است، در صورتی که ارتفاع لین ها حدود ۴۵ متر است. در همین نقطه‌ای که جدیداً پایه تخریب گردیده است، لین توتاپ از روی لین قدیم می‌گذرد که خود یک نقطه حساس و شدیداً آسیب پذیر را ایجاد کرده است.
۳- همین اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد که زمستان آینده چند پایه دیگر نیز به خاطر فرسودگی خواهده افتاد و کابل بدون برق خواهد شد. اما شما بیست سال بعد را در نظر بگیرید که پایه‌های لین توتاپ نیز فرسوده شده و شروع به افتادن کند، در آن صورت تقریباً به طور اطمینان می‌توان گفت که در زمستان از مسیر سالنگ برقی به کابل نخواهد رسید.
تعصب و لج بازی‌های غنی و عبدالله در نهایت چشم همه‌ مردم افغانستان و از همه بیشتر در طولانی مدت چشم مردم کابل و ولایت‌های جنوبی را کور خواهد کرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا