اتمر از چین خواست پاکستان را به مبارزه با تروریزم دعوت کند

دکمه بازگشت به بالا