برق وارداتی ترکمنستان به هرات، موقتاً وصل شد

دکمه بازگشت به بالا