پاکستان به دنبال روابط گرم با کابل است

دکمه بازگشت به بالا