آخرین اخبارافغانستانسیاست

پمپلونی:

اتحادیه اروپا در کنار افغانستان خواهد بود

پاولا پمپلونی معاون بخش آسیا-پاسفیک اتحادیه اروپا که در نشست کارگروه ویژه حقوق بشر، حکومت‌داری خوب و مهاجرت در کابل اشتراک کرده است، می‌گوید که اتحادیه اروپا به صورت دوام‌دار از حکومت افغانستان حمایت مالی و تخنیکی خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، پاولا پمپلونی معاون بخش آسیا-پاسفیک اتحادیه‌ اروپا گفت:«اتحادیه‌ اروپا در تمام بخش‌ها به ویژه حقوق بشر، حقوق زنان و دمکراسی نه تنها پشتیبان مالی، بل پشتیبان سیاسی افغانستان نیز هست.»
نخستین نشست کارگروه ویژه‌ حقوق بشر، حکومت‌داری خوب و مهاجرت به اشتراک مسئولان اتحادیه‌ اروپا و حکومت افغانستان در کابل برگزار شد.
از سویی هم، نادر نادری رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی که ریاست جانب افغانستان را در این نشست به عهده داشت، گفت:« ساحات پیشرفت قابل تشخیص است. بخش عمده‌ پیشرفت‌هایی را که حکومت افغانستان در عرصه‌های مختلف داشته، استثنایی بوده و قابل رویت است.»
آقای نادری افزود:« همکاری، کمک و حمایت اتحادیه‌ اروپا در ظرف هفده سال، بر بهبود حاکمیت قانون، تامین ارزش‌های حقوق بشری و انکشاف دمکراسی در افغانستان از ارزش فوق‌العاده‌ای برای مردم و دولت افغانستان برخوردار بوده است.»
حکومت‌داری خوب، حاکمیت قانون، آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها، برگزاری انتخابات، حقوق زنان، حقوق کودکان، حمایت از مدافعان حقوق بشر، جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری با زندانیان نیز از مسایلی بود که درباره‌ آن‌ها در این نشست بحث و رای‌زنی شد.
گفتنی است که یکی از شروط کمک‌کنندگان به حکومت افغانستان، حکومت‌داری خوب و مبارزه جدی علیه فساد اداری بوده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا