آخرین اخبارافغانستانایرانروند صلحسیاستصلح

اجماع قوی‌تر در حوزه جمهوریت امکان تغییر بازی را میسر می‌کند

سفیر اسبق ایران در کابل در رابطه به اوضاع افغانستان و روند صلح می‌گوید که تنها اجماع قوی‌تر در حوزه جمهوریت می‌تواند امکان تغییر بازی را در این روند ممکن ‌سازد.


به گزارش خبرگزاری دید، محمدرضا بهرامی سفیر پیشین ایران در افغانستان به تازگی در چند رشته توییت دیدگاه خود را نسبت به خرورج نیروهای خارجی از افغانستان و روند صلح ابراز داشته است.
بهرامی می‌گوید: پیام شیوه خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان آشکارتر از آن است که بتوان به آن بی‌توجهی کرد. رفتار طالبان نیز بر اساس دو عامل؛ توافق دوحه و آگاهی آنان از سیاست کلی طرف دیگر این توافق است.
وی در ادامه افزود: به نظر می‌رسد امکان تغییر بازی تنهادر گرو اجماع بیشتر در حوزه جمهوریت باشد.
گفتنی است که با شروع خروج نظامیان خارجی از افغانستان مسئله مذاکرات میان‌افغانی و برقراری صلح و ثبات در این کشور داغ‌تر شده و کشورهای منطقه این روند را از نزدیک زیر نظر دارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا