آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعهسیاست

افغانستان عضو (IGF) شد

به منظور پیشرفت دوامدار منابع منرالی، بعد از درخواست ومذاکرات پی هم، افغانستان عضویت اداره بین المللی (IGF) را در بخش معادن کسب نمود.
اداره (IGF) یگانه اداره بین‌الدولتی و بین‌المللی است که دررسیدن به اهداف وترتیب رهنمود‌های پالیسی منابع منرالی با کشورهای عضو جهت استفاده درست، مفادبیشتر، جلب سرمایه‌گذاران خارجی و رشد اقتصادی کمک وهمکاری می‌نماید.
به گزارش خبرگزاری دید، باعضویت این اداره، افغانستان در راه پیشرفت اقتصادی، جلب سرمایه‌گذاران خارجی واشتغالزایی را بیشترمی‌سازد.
نرگس نهان سرپرست وزارت معادن وپترولیم ضمن این‌که سکتور استخراجی پیشرفته را نیاز مبرم برای بهره برداری از معادن دانست، عضویت دراین اداره را فرصت طلایی در راستای معدنکاری خواند.
( IGF) یگانه اداره پالیسی‌ساز در بخش منابع منرالی است که درزمینه‌های بلندبردن ظرفیت‌ها، استفاده درست ودومدار از معادن، با کشورهای عضو کمک وهمکاری می‌نماید.
همچنان این اداره طی جلسات سالانه با ادارات تمویل‌کننده، سازمان‌های جهانی، جامعه مدنی و سکتور خصوصی در زمینه هماهنگی می‌کند.
گفته می‌شود که با عضویت در این سازمان افغانستان به ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی همانند: اشتراک در نشست‌های عمومی سالانه آن در ژنو و سویدن، به دست آوردن برنامه‌های تخنیکی وظرفیت‌سازی، فراهم‌آوری زمینه بحث‌ها و فرصت‌ها برای سکتورهای کشورها و ترتیب وتطبیق پالیسی استخراج معادن میان کشورهای عضو دسترسی پیدا می‌کند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا