آخرین اخبارافغانستانسیاستگزارش

اوریا: عبدالله نتوانست از تکت اصلاحات و همگرایی نمایندگی کند

عبدالرحمان اوریا آگاه مسایل سیاسی و سابق عضو تیم اصلاحات و همگرایی، می‌گوید که داکتر عبدالله نتوانست از تکت انتخاباتی اصلاحات و همگرایی نمایندگی درست کرده و منافع تعریف شده این تکت را در توافق‌نامه حکومت وحدت ملی، پاسبانی کند.
به گزارش خبرگزاری دید، عبدالرحمان اوریا آگاه، تیم ارگ را متهم به عدم شناخت دقیق از وضعیت جامعه افغانستان کرده و یکی از عوامل تلقبات گسترده انتخاباتی را هم، ترس تیم ارگ از برنده نشدن عنوان می‌کند.
او می‌گوید: آقای غنی با فرهنگ افغانی آشنایی نداشتند، ازین‌رو در انتخابات گذشته نتوانستند رأی بیاورند؛ زیرا دربین مردم جای‌گاهی نداشتند. این‌جا بود که دست به تقلبات گسترده زدند، ولی این تقلبات هم به تنهایی کارساز نشد و آقای جان کری آمد و طی یک توافق‌نامه، آقای غنی را رییس حکومت وحدت ملی انتخاب کرد.
آقای اوریا به این باور اس که رییس جمهور غنی از پشتون‌ها نیز نمایندگی کرده نمی‌تواند: آقای غنی حتی نمی‌تواند به نمایندگی از تمام مردم پشتون صحبت کند؛ زیرا اکثر قوم پشتون افغانستان نیز با آقای غنی مخالف‌اند و این ثابت می‌کند که آقای غنی مفکوره کوچک‌تر ازقوم‌گرایی یعنی خانواده‌گرایی دارد.
اوریا همچنان با اشاره به مخالفت‌ها میان عبدالله و عطا محمد نورگفت: عبدالله تمام دوستان و همسنگران خود را از پشت خنجر زد و تمام توان خود را برای زمین‌زدن حمایت‌گران خود بکار بُرد، ولی او نمی‌داند اکنون به یک مهره سوخته درمیدان بازی عناصر بی ماهیت «ارگ» بدل گردیده است.
این تحلیلگر و عضو سابق «اصلاحات و همگرایی» ریاست اجرایی را متهم به کم کاری کرده و می‌گوید که یک سال برای عبدالله وقت و فرصت داده شد که منافع تیم خود را پاسبانی کند، ولی او به خاطر چیزی که حق مسلم تیمش بود و می‌توانست آن را به زور بگیرد، با چشمان اشکبار از فرصت نیافتن دیدار با رییس جمهور شکوه سرداد.
او در این مورد گفت: این ضعف عبدالله نشان‌داد او کسی نیست که بتواند حافظ منافع تیمش باشد و حق تیمش را بگیرد ازین‌رو، بود یانبودش فرقی برای حزب جمعیت نمی‌کند.
گفتنی است که اکثر حامیان ریاست اجرایی به دلیل آنچه ضعف داکتر عبدالله در برابر سیاست‌های ارگ خوانده می‌شود، از حمایت او دست برداشته‌اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا