آخرین اخباراجتماعافغانستاناقتصاد و توسعهزنان

اکنون ۳۰ هزار زن باغچه خانگی دارد

وزارت زراعت برای تقویت اقتصاد زنان تهی‌دست و رشد مصئونیت غذایی در میان خانواده‌ها، در سال ۱۳۹۷خورشیدی، برنامه‌های حمایتی مانند ساخت سبزخانه‌، باغچه‌ خانگی، مرکز پروسس سبزی و توزیع وسایل کاری به آنان را در سراسر کشور، اجرا کرد. این برنامه‌ها، هزاران خانواده‌ فقیر را زیر پوشش خود گرفته است.

وزارت زراعت برای تقویت اقتصاد زنان تهی‌دست و رشد مصئونیت غذایی در میان خانواده‌ها، در سال ۱۳۹۷خورشیدی، برنامه‌های حمایتی مانند ساخت سبزخانه‌، باغچه‌ خانگی، مرکز پروسس سبزی و توزیع وسایل کاری به آنان را در سراسر کشور، اجرا کرد. این برنامه‌ها، هزاران خانواده‌ فقیر را زیر پوشش خود گرفته است.
به گزارش خبرگزاری دید، اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت می‌گوید که در جریان این سال، ۳۰ هزار و ۳۰۵ باغچه‌ خانگی به ۳۰ هزار و ۳۰۵ خانم ساخته شد، ۸۰۰ بُز شیری به ۴۰۰ زن در ولایت‌های کابل، ارزگان، پکتیا و کنر توزیع گردید، ۶۰۰ صندوق زنبور عسل، برای ۳۰۰ زن و ۱۱۰ گاو شیری به ۱۱۰ زن کمک صورت گرفت، به ۸۰۰ زن ۲۱ نوع وسیله‌ پروسس مواد غذایی فراهم شد.
آقای رستمی گفت:«هم‌چنان در سال مالی ۱۳۹۷، کار ساخت یک‌هزار و ۳۰ سبزخانه‌ کوچک، برای یک‌هزار و ۳۰ زن فقیر تکمیل گردید و ۱۴ مرکز پروسس مواد غذایی برای زنان فعال شد.»
همین گونه باید گفت که از ۱۵۴ هزار شغل جدید فصلی که در سکتور زعفران در کشور ایجاد شده، ۸۰ درصد آن مربوط به زنان است و بانوان کشور در گسترش کاشت و برداشت زعفران نقش کلیدی و بنیادی دارند.
هم‌چنان در بخش مصئونیت غذایی، زنان نقش گسترده‌ای دارند.
وزارت زراعت در ۱۳۹۷ مالی، کار ساخت دو فابریکه‌ پروسس لبنیات، جمعاً به ظرفیت ۴۶ هزار لیتر شیر در روز در کابل و بلخ به پایان رسانید و یک مرکز پروسس و بسته‌بندی عسل در ولایت خوست ایجاد کرد.
وزارت زراعت در پی نهادینه‌سازی مصئونیت غذایی از دسترخوان تهی‌دستان تا سطح ملی است و در این بخش، به خاطر پایدارسازی این تلاش‌ها، به حمایت و ظرفیت‌سازی در میان بانوان تمرکز کرده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا