آخرین اخبارسیاستمنطقه

ایران: منطقه از آنچه در افغانستان می‌گذرد هراس دارد

خبرگزاری دید: مدیر کل آسیای جنوبی در وزارت امور خارجه ایران می‌گوید که منطقه از آنچه در افغانستان می‌گذرد هراس دارد، اما طا-لبان با وفای به عهد می‌توانند تغییر ایجاد کنند.

ایران: منطقه از آنچه در افغانستان می‌گذرد هراس دارد

رسول موسوی مدیر کل آسیای جنوبی در وزارت امور خارجه ایران به تازگی در رشته توییتی با اشاره به سفر کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان به منطقه گفته است که همسایگان افغانستان بیم‌ها و امیدهایی در مورد این کشور دارند.
رسول موسوی نوشته است: یافته‌های سفر منطقه‌ای کاظمی قمی را این گونه خلاصه می‌کنم. منطقه از آنچه در افغانستان می‌گذرد هراس دارد، ولی همزمان امید آن را دارد که طا-لبان با وفای به عهدها وقول‌هایش خصوصاً در زمينه تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام، حکومتی مسئولیت‌پذیر باشد.
گفتنی است که نماینده ویژه ایران در امور افغانستان به تازگی سفری به منطقه داشت تا اوضاع افغانستان را بررسی کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا