آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

با این کمیسیون می‌توان به انتخابات ریاست جمهوری رفت؟

به تازه‌گی کمیسیون اعلام کرده که در ارتباط به نوع برگزاری انتخابات غزنی به کدام نتیجه مطلوب دست نیافته است. حکومت در نهایت باید تن دهد که یک کمیسیون مستقل سر و سامان بگیرد. اصرار روی کمیسیون فعلی به هیچ وجه به سود ما نیست.


نسبت به انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده نمی‌توان زیاد خوش بین بود. زیرا با کمیسیون کنونی انتخابات اسباب یک «تقلب گوسفندی» دیگر در انتخابات فراهم است. جناح‌های انتخاباتی در حال شکل‌گیری است. تاکنون اشرف غنی رییس جمهور کشور و محمد حنیف اتمر مشاور پیشین شورای امنیت ملی رسماً از نامزدی شان خبر داده‌اند.
تقویم انتخابات ریاست جمهوری هم منتشر شد. اما امر مهم و فراموش شده چگونگی برگزاری انتخابات است. با کمیسیون فعلی نمی‌توان انتظار داشت که انتخابات ریاست جمهوری ۹۳ تکرار نشود. تجربه انتخابات پارلمانی روشن ساخت، این کمیسیون ظرفیت اجرای انتخابات ریاست جمهوری را ندارد. نه مستقل است و نه هم توانایی دارد. به قول نهادهای ناظر بر انتخابات، انتخابات پارلمانی با پنج هزار مشکل همراه بوده است. زمان اندکی تا برگزاری انتخابات باقی مانده است. از قراین معلوم است که کمیسیون فعلی، انتخابات ریاست جمهوری را برگزار می‌کند.
نیروها و احزاب سیاسی هیچ‌گونه حرف جدی در این خصوص ندارند. ارگ اعتراضی ندارد چون کمیسیون طبق میلش کار می‌کند. چندی پیش ایتلاف بزرگ ملی، اعلامیه صادر کرد که با این کمیسیون به انتخابات ریاست جمهوری نمی‌رود. دقیقاً هم باید چنین شود. عدم اعتماد به کمیسیون‌های انتخاباتی به ویژه کمیسیون انتخابات بحث بسیار مهم است که باید جدی پنداشته شود.
هرگاه انتخابات به گونه درست انجام نشود، تبعات بسیار خطرناک برای ثبات سیاسی و امنیتی کشور خواهد داشت. در انتخابات ۹۳ همین طور شد که حکومت وحدت ملی شکل گرفت. اشرف غنی، در سویس گفت که انتظار دارد در انتخابات آینده یک رییس جمهور مشروع روی کار آید. از حرف آقای اشرف غنی، استقبال می‌کنیم اما این خواست زمانی محقق خواهد شد که انتخابات به درستی برگزار شود.
نتیجه یک روند مشارکتی نباید بار دیگر ایجاد یک حکومت توافقی باشد. به باور نویسنده، در برگزاری انتخابات بهار آینده نمی‌توان به کمیسیون فعلی باور کرد. بن بست انتخاباتی غزنی نشان می‌دهد که کمیسیون انتخابات قادر نیست ازپس انتخابات ریاست جمهوری بر آید.
به تازه‌گی کمیسیون اعلام کرده که در ارتباط به نوع برگزاری انتخابات غزنی به کدام نتیجه مطلوب دست نیافته است. حکومت در نهایت باید تن دهد که یک کمیسیون مستقل سر و سامان بگیرد. اصرار روی کمیسیون فعلی به هیچ وجه به سود ما نیست.
اختر سهیل- خبرگزاری دید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا