آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

با هزینه ۴۵۰ هزار دالر، دو مکتب در هرات تهدابگذاری شد

سنگ تهداب تعمیر مکاتب بابازنگی عطا و مکتب متوسطه امانی در شهر هرات با هزینه ۴۵۰ هزار دالر امریکایی به کمک مالی کشور هندوستان گذاشته شد.


سنگ تهداب تعمیر مکاتب بابازنگی عطا و مکتب متوسطه امانی در شهر هرات با هزینه ۴۵۰ هزار دالر امریکایی به کمک مالی کشور هندوستان گذاشته شد.
به گزارش خبرگزاری دید، سردار محمد رحیمی معین نشراتی وزارت معارف که برای تهداب‌گذاری سنگ‌بنای این مکتب‌ها در این محفل حضور داشت، از حمایت‌های مالی و سرمایه‌گذاری هندوستان در بخش‌های مختلف صحت، معارف، آب و برق، زراعت و دیگر بخش‌ها ابراز قدردانی کرد.
در همین حال، مونسه حسن‌زاده معاون والی هرات، حمایت‌های مالی و سرمایه‌گذاری کشور هندوستان را در افغانستان، به خصوص در بخش معارف بسیار سازنده و بدون کاستی خواند.
بانو حسن‌زاده هندوستان را یکی از کشورهای صادق در اجرای پروژه‌هایش در کشور خواند که همواره خواهان ترقی و آرامش در افغانستان بوده است.
از سویی هم، بانو ناهید فرید وکیل هرات در پارلمان نبود مکان مناسب را جهت تعلیم و فراگیری دروس برای متعلمین یکی از اساسی‌ترین مشکلات سد راه معارف در کشور بیان کرد.
در ادامه روح‌الله ازهد رئیس معارف ولایت هرات یادآور شد که از مجموع ۱۲۰۰ مکتب که در ولایت هرات وجود دارد ۲۳۶ مکتب فاقد تعمیر بوده که متعلمین آن یا زیر خیمه‌ها یا در فضای باز و یا هم در تعمیرهای کرایی مشغول آموزش هستند.
با این حال، کنسول هندوستان در هرات ساخت تعمیرهای جدید مکاتب را به تمامی مردم هرات به خصوص اهل معارف و متعلمین این دو مکتب تبریک گفته و بر ادامه کمک‌ها و حمایت این کشور در افغانستان تاکید کرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا