آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

برادر: بند برق مانوگی به زودی تکمیل می‌شود

خبرگزاری دید: ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرا از تکمیل شدن بند برق ولسوالی مانوگی ولایت کنر در آینده نزدیک خبر داد.

ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء پس از غور و بررسی در جلسۀ نوبتی کمیسیون اقتصادی که در قصر مرمرین دایر شد، به وزارت مالیه هدایت داد تا قرارداد شرکت قراردادی بند برق ولسوالی مانوگی را پرداخت کند. 

در نشست کمیسیون اقتصادی فیصله شد: وزارت مالیه جهت تکمیل کار باقیماندۀ بند برق ولسوالی مانوگی ولایت کنر انوایس شرکت قراردادی را تادیه نماید و شرکت قراردادی مکلف است تا با اخذ انوایس پول مقروضین را نیز بپردازد.

در خبرنامه این کمیسیون آمده است که کار بند برق ولسوالی مانوگی ۹۷٫۷ درصد انجام شده و متباقی آن نیز در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد.

این بند ظرفیت تولید ۲٫۱ میگاوات برق را دارد که برای ۴۰۰۰ خانواده برق مورد ضرورت را فراهم خواهد کرد.

کمیسیون اقتصادی به ریاست ملا برادر همچنین به کمیتۀ مشترک متشکل از نمایندگان وزارت‌های زراعت، آبیاری و مالداری، شهر سازی و مسکن و اقتصاد به ریاست وزارت صنعت و تجارت وظیفه سپرد تا در مورد دوباره فعال ساختن و واضح نمودن حیثیت حقوقی شرکت زراعتی و مالداری  «بوستان سبز» با سهمداران این شرکت جلسه دایر کند و پیرامون دوباره فعال نمودن آن تلاش جدی صورت گیرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا