آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

برگزاری نشست شورای بازرگانی اتحادیه اروپا-افغانستان در کابل

جلسه شورای بازرگانی اتحادیه اروپا-افغانستان با اشتراک اعضای تجاری اتحادیه اروپا، شماری از اعضای کابینه، اعضای کمیته مصئونیت سکتور خصوصی و برخی از سرمایه گذاران امروز (یکشنبه۲۲ثور) در کابل برگزار شد.

جلسه شورای بازرگانی اتحادیه اروپا-افغانستان با اشتراک اعضای تجاری اتحادیه اروپا، شماری از اعضای کابینه، اعضای کمیته مصئونیت سکتور خصوصی و برخی از سرمایه گذاران امروز (یکشنبه۲۲ثور) در کابل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری دید، دراین جلسه مشکلات موجود در اسناد تقنینی و چوکات حقوقی فعالیت‌های تجاری، چگونگی وضعیت سکتور معادن و تکنالوجی معلوماتی، چالش‌های امنیتی و دیگر موارد مرتبط به سکتور خصوصی در عرصه تجارت مورد بررسی قرار گرفت.
سرور دانش، تشویق و حمایت حکومت از سکتور خصوصی، تلاش برای افزایش صادرات، الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی، تصویب و تعدیل قوانین تجاری، سرمایه گذاری و معادن، ایجاد اداره تدارکات و کمیسیون عالی تدارکات ملی به ریاست رییس جمهور، مبارزه با فساد اداری، ایجاد کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها و کمیته مصئونیت سکتور خصوصی و دیگر اصلاحات اداری و حقوقی را از جمله اقدامات عملی و دستاوردهای حکومت وحدت ملی در امر سرمایه گذاری وحمایت از سکتور خصوصی در عرصه تجارت عنوان کرد.
پییر مایدون سفیر و رییس نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز کمک به ارتقای محیط تجاری برای فعالان سکتور خصوصی درافغانستان، تلاش درجهت ایجاد تسهیلات لازم برای دسترسی تاجران افغان به بازار اروپا با توجه به موجودت پنجصد میلیون مصرف کننده در کشورهای اروپایی و تقویت روابط متقابل تجاری بین کشورهای عضو این اتحادیه و افغانستان به عنوان اولویت‌های قابل توجه شورای تجاری اتحادیه اروپا در افغانستان نام برده و برحمایت دولت افغانستان از سکتور خصوصی تأکید کرد.
جلسه فیصله کرد که سکتور خصوصی و نهادهای مسئول دولتی، پیشنهادات و مشکلاتی را که از جانب فعالان سکتور خصوصی در این جلسه طرح شد، طی جلسات جداگانه به بررسی گرفته و برای آن راه حل مناسب جست‌وجو کنند. همچنین جلسه فیصله کرد که کمیته مصئونیت سکتور خصوصی در همکاری جدی فعالان سکتور خصوصی بیشتر از گذشته تقویت گردد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا