آخرین اخبارافغانستانسیاست

به‌دنبال اصلاحات جدی در وزارت مخابرات هستیم

سرپرست وزارت مخابرات می‌گوید که اصلاحات جدی در رهبری و همچنان ریاست‌های وزارت مخابرات به میان خواهد آمد و در کنار آن به‌جای تنقیض بست‌های کاری، وی تلاش دارد تا وظایف بیشتر و پُست‌های بیشتر کاری را در وزارت مخابرات ایجاد کند.

سرپرست وزارت مخابرات می‌گوید که اصلاحات جدی در رهبری و همچنان ریاست‌های وزارت مخابرات به میان خواهد آمد و در کنار آن به‌جای تنقیض بست‌های کاری، وی تلاش دارد تا وظایف بیشتر و پُست‌های بیشتر کاری را در وزارت مخابرات ایجاد کند.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات در دیدار با کارمندان این وزارت گفت: زمانی در رهبری وزارت مخابرات موفق می‌شویم که تمامی اداره‌های این وزارت هماهنگ کار کنند.
هاشمی افزود که هنگامی در رهبری وزارت مخابرات خود را موفق احساس خواهد کرد که کارکنان تمامی واحد‌های اداری وزارت به گونه هماهنگ جلو ناهنجاری‌ها را بگیرند، کار به اهل کار سپرده شود و همچنان جلو بی‌عدالتی‌ها گرفته شود.
وی تصریح کرد که اصلاحات جدی در رهبری و همچنان ریاست‌های وزارت مخابرات به میان خواهد آمد و در کنار آن به‌جای تنقیض بست‌های کاری، وی تلاش دارد تا وظایف بیشتر و پُست‌های بیشتر کاری را در وزارت مخابرات ایجاد کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا