آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

به بیش از شش هزار خانواده بسته‌های مرغداری توزیع شد

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در سال مالی ۱۳۹۷، برای شش هزار و ۶۶۶ خانواده‌ی فقیر تنها در سه ولایت کشور در قالب یک پروژه، بسته‌های ساخت فارم‌های مرغداری خانه‌گی کمک کرده است.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در سال مالی ۱۳۹۷، برای شش هزار و ۶۶۶ خانواده‌ی فقیر تنها در سه ولایت کشور در قالب یک پروژه، بسته‌های ساخت فارم‌های مرغداری خانه‌گی کمک کرده است.
به گزارش خبرگزاری دید، بر بنیاد آمارها، پروژه‌ انکشاف مرغداری خانه‌گی وزارت زراعت، در یک سال گذشته توانسته است که اقتصاد شش هزار و ۶۶۶ خانواده را از طریق مرغداری تقویت کند.
هر کدام از این خانواده‌ها با دریافت بسته‌های مرغداری خانه‌گی که شامل ۱۵ قطعه‌ مرغ دوماهه نژاد دورگه‌ رنگین تخم، ۷۵ کیلوگرام دانه، یک دانه‌خور، یک آبخوره، دو متر جالی سیمی و واکسین و دوای مورد نیاز مرغ‌ها توانسته‌اند مرغدای‌های کوچک‌شان را به صورت مفید، مدیریت کنند و رشد بدهند.
آموزش و بلند بردن ‌ظرفیت‌های فنی و تخنیکی شش هزار و ۶۶۶ خانم منتخب، در همه‌ مسایل پرورش و نگهداری مرغ‌های خانه‌گی نیز از جمله فعالیت‌های عمده‌ این پروژه برای این خانواده‌ها بوده است.
با کارهای اجرا شده توسط این پروژه در این بخش، بیش از ۱۶ میلیون تخم مرغ از قریه‌جات تحت پوشش جمع‌آوری شده است که تنها از فروش تخم مرغ، ماهانه به طور اوسط بیش از ۱۸۰۰ افغانی خانواده‌ها درآمد داشته‌اند.
مستفیدشونده‌گان این پروژه، خانم‌های روستایی در ۱۱ ولسوالی و ۱۳۵ قریه در ولایت‌های کابل، پروان و لوگر می‌باشند. کاهش فقر، تأمین مصونیت غذایی از طریق انکشاف مرغداری خانه‌گی و بلند بردن سطح تولید شغل مرغداری خانه‌گی با استفاده از روش‌های فنی، از اهداف اساسی پروژه‌ مرغداری خانه‌گی است.
بودجه‌ مجموعی این پروژه، در سه ولایت یاد شده، ۹ میلیون و ۵۳۳ هزار ۱۲۵ افغانی بوده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا