آخرین اخبارافغانستانحکومت

بیش از یک میلیون شاگرد در سال ۹۸ به مراکز آموزشی جذب شده است

میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف که در برنامه «پاسخدهی دولت به ملت» صحبت می‌کرد گفت: در سال تعلیمی ۱۳۹۸ به صورت مجموعی ۱ میلیون و ۱۳۷ هزار شاگرد دختر و پسر در برنامه‌های تعلمیات عمومی، تعلیمات اسلامی، تربیه معلم و سوادحیاتی جدیداً در مراکز آموزشی جذب شده‌اند.

میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف که در برنامه «پاسخدهی دولت به ملت» صحبت می‌کرد گفت: در سال تعلیمی ۱۳۹۸ به صورت مجموعی ۱ میلیون و ۱۳۷ هزار شاگرد دختر و پسر در برنامه‌های تعلمیات عمومی، تعلیمات اسلامی، تربیه معلم و سوادحیاتی جدیداً در مراکز آموزشی جذب شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری دید، میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف امروز پنجشنبه(۱۵ حوت) در مورد برنامه‌های این وزارت گفت: اهداف اساسی وزارت معارف بر اساس استراتژی پنج ساله ملی ۱۳۹۶ـ ۱۴۰۰ به سه بخش کیفیت و مرتبط بودن خدمات تعلیم دسترسی متوازن به خدمات تعلیمی و مدیریت مؤثر، شفاف وپاسخ‌گو تمرکز نموده است.
آقای بلخی گفت: وزارت معارف به تعداد ۲۳۷ هزار بست در تشکیل دارد که از این میان ۸۳ درصد آن را معلمین و باقیمانده را مامورین و کارکنان خدماتی تشکیل می‌دهد.
بودجه مجموعی وزارت معارف در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۷ میلیارد افغانی می‌شود واین وزارت توانسته است ۹۹ درصد بودجه عادی و بیش از ۹۳ درصد بودجه انکشافی‌اش را مصرف نماید.
به گفته آقای بلخی، به تعداد۵۳ هزار و ۶۷۷ تن پسر ودختر جذب مراکز آموزشی خصوصی شده‌اند که با جذب این تعداد جدیدالشمول شمار شاگردان دولتی و خصوصی در سال ۱۳۹۸ به ۱۰ میلیون و ۱۳۰ هزار تن افزایش یافته است.
سرپرست وزارت معارف افزود که در سال ۱۳۹۸ به تعداد ۷۵۲۶ معلم از جمله ۲۰۷۷ معلم زن در بست‌های رسمی ۵ و ۶ و به تعداد ۳۶ هزار و ۸۵ معلم حق الزحمه‌ای در برنامه‌های تعلیمات عمومی و تعلیمات اسلامی در ۳۴ ولایت به شمول شهر کابل استخدام شدند.
به تعداد ۱۱۳ باب مکتب ابتدایی در مناطقی که نیاز به ایجاد مکاتب جدید داشت در ۲۳ ولایت کشور جدیداً تأسیس شده است که با تأسیس مکاتب جدید، شمار مجموعی مکاتب دولتی به ۱۶هزار و ۳۵۸ باب از جمله ۲۶۷۸ مکتب دخترانه افزایش یافته است.
بلخی: به تیراژ ۱۲.۲میلیون جلد کتاب درسی دوره ابتدایی تعلیمات عمومی چاپ و توزیع گردیده است و به تیراژ ۳۷میلیون جلد کتب درسی تعلیمات عمومی تحت پروسه تدارکاتی قرار دارد.
بر اساس گزارش وزارت معارف، مؤسسات، کارکنان معارف، شهروندان کشور، فعالان نهادهای مدنی، کارکنان ادارات دولتی و تجار ملی اضافه تر از ۱ میلیون جلد کتاب درسی و کمک درسی به مکاتب اهدا کرده‌اند. شهروندان همچنان در سال ۱۳۹۸ تعلیمی ۷۷۱ میلیون و ۳۲۷ هزار و ۵۱۰ افغانی به معارف کمک اهداء کرده‌اند.
چاپ و توزیع ۴۰ میلیون جلد کتاب درسی و رهنمای معلم، ارتقای سویه تحصیلی ۳۰ هزار معلم به سطح برنامه های تعلیمات عمومی، اسلامی و سواد آموزی، آموزش علمی ۱۰۰۰ معلم ساینس، ریاضیات و کمیپوتر، تاسیس ۱۴۰ باب مکتب، اعمار ۴۰۰ باب مکتب تعلمیات عمومی، تاسیس ۱۰ باب مرکز تعلیمات اسلامی، جذب ۲۵۰ هزار سواد آموز، ایجاد ۱۰ هزار کورس سواد آموزی، چاپ ۲۵۰هزار جلد کتب درسی و رهنمای معلم سواد آموزی و فعال سازی سیستم توزیع شهادتنامه‌های الکترونیک در ۳۴ولایت، برنامه های عمده وزارت برای سال ۱۳۹۹می‌باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا