آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

بیش از ۱۸۰ میلیارد افغانی در سال ۹۷ عاید دولت شده است

وزارت مالیه توانسته است در سال مالی ۱۳۷۹ مبلغ ۱۸۹.۱۸ میلیارد افغانی را تحصیل و به خزانه دولت واریز نماید. علاوه براین، ریاست عمومی عواید توانسته که مبلغ ۷۰ میلیون دالر وجوه تشویقی را با تطبیق تعهدات از طریق بانک جهانی به دست آورد.

وزارت مالیه توانسته است در سال مالی ۱۳۷۹ مبلغ ۱۸۹.۱۸ میلیارد افغانی را تحصیل و به خزانه دولت واریز نماید. علاوه براین، ریاست عمومی عواید توانسته که مبلغ ۷۰ میلیون دالر وجوه تشویقی را با تطبیق تعهدات از طریق بانک جهانی به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری دید، زاهد همدرد معین مالی وزارت مالیه که در برنامه حساب‌دهی حکومت به ملت که دستاوردها و برنامه‌های این وزارت را ارائه می‌کرد، افزود: عواید غیرمالیاتی برای وزارت خانه‌ها و ادارات مستقل دولتی در سال مالی ۱۳۹۷ حدود ۳۵میلیارد افغانی هدف تعیین گردیده بود، اما تاپایان سال مالی ۱۳۹۷ مبلغ ۴۶ میلیارد افغانی عواید تحصیل گردید که ۱۱ میلیارد افغانی بیشتر از هدف تعیین شده است.
وی افزود که علاوه بر پیشرفت‌های چشم‌گیر در قسمت افزایش عواید و سطح مصرف بودجۀ ملی، پروسه‌های کاری و عملیاتی وزارت مالیه نیز تا حد امکان ساده سازی و نوسازی گردیده است. طوری‌که وزارت مالیه توانست الی ختم سال مالی ۱۳۹۷ بیشتر از ۹۵ درصد بودجۀ انکشافی خویش را به مصرف برساند.
برای اولین‌بار سند بودجۀ سال مالی ۱۳۹۸ در اول سال مالی و در اولین رای‌گیری ولسی جرگه تصویب شد.
در سال مالی ۱۳۹۸ مصارف بودجه انکشافی در ربع اول به بیشتر از ۶ درصد رسیده است.
ریاست عمومی بودجه ملی تلاش کرده است از انباشته‌شدن مصارف انکشافی در ربع آخر سال مالی جلوگیری کند و مصارف را در طول سال به صورت مناسب توزیع نماید.
به منظور تمرکز زدایی در مصارف بودجه عادی، تمام بودجه عادی ۱۰ وزارت یا اداراتی که بیشترین بودجه عادی را دارند، در اول سالی مالی ۱۳۹۸ به طور کامل در اختیار آنها قرار داده شد.
همدرد گفت: به منظور ساده سازی، شفافیت، بهبود مدیریت مالی و حسابدهی بیشتر، ریاست عمومی خزاین ریفورم جدیدی را در وسط سال ۱۳۹۷ تطبیق نموده که بر اساس آن تمام ادارات ملکی و نظامی بودجه مصرفی سالانه خود را به صورت ماهوار در سیستم AFMIS ثبت می کنند.
در سال مالی ۱۳۹۷، در حدود۸۰ فیصد کارکنان ملکی دولت (به استثنای وزارت‌های داخله، دفاع ملی و معارف) در مرکز و ولایات معاشات خویش را به شکل الکترونیکی از طریق بانک‌های تجارتی اخذ نموده‌اند که این فعالیت جزو پلان مبارزه علیه فساد اداری وزارت مالیه نیز بوده است. این فیصدی برای سال مالی ۱۳۹۸، بالاتر از ۸۵ درصد پیشبینی گردیده است.
همچنان ریاست عمومی خزاین پرداخت معاشات از طریق موبایل را در ۲۰ ولسوالی با شرکت‌های مخابراتی عقد نموده است. پروسه تادیه معاشات کارکنان و معلمین وزارت معارف در ولسوالی‌های راجستر شده از ماه سنبله سال مالی ۱۳۹۷ برای بیشتر از ۱۰،۰۰۰ کارمند و معلمین جریان دارد.
معین مالی وزارت مالیه همچنان گفت: مبارزه با فساد اداری در صدر اولویت‌های کاری رهبری وزارت مالیه قرار داشته که جهت تحقق درست آن به همکاری ادارات ذیربط یک پلان جامع تهیه و ترتیب گردیده و به صورت متداوم از تطبیق آن نظارت صورت می‌گیرد.
در کُل، وزارت مالیه با ساده سازی پروسیجرهای کاری و الکترونیکی ساختن سیستم‌های ریاست‌های عمومی خزاین، بودجه، عوائد و گمرکات، در عرصۀ حکومتداری الکترونیکی پیشگام بوده و از طریق تطبیق آن سهم بارزی را در تأمین شفافیت، مؤثریت و تسریع پروسه‌های کاری ایفاء نموده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا