آخرین اخبارافغانستانحکومت

نشست کابینه؛

تصویب طرح مقرره اخلاق پزشکی در پرنسیب/ رفت‌وآمد مشروع شهروندان به ایران تسهیل شود

در نشست کابینه که از طریق ویدئو کنفرانس دایر شد، در کنار طرح‌ها و مقرره‌های پیشنهادی دیگر، طرح مقرره اخلاق پزشکی در پرنسیب از سوی کابینه تصویب شده و همچنان رییس بر تسهیل در رفت و آمد مشروع شهروندان کشور به ایران تاکید کرد.


به گزارش خبرگزاری دید، رییس جمهور غنی به رهبری صحت عامه هدایت داد تا در زمینه پرداخت حقوق پرسونل طبی که در اثر کرونا جان خویش را از دست داده‌اند به بازماندگان شان، مطابق هدایات جلسات قبلی کابینه اقدام عاجل نماید.
همچنان رییس جمهور تاثرات عمیق خویش را به ارتباط حادثه دلخراش آتش سوزی موتر حامل مهاجرین افغانستان در شهر یزد کشور ایران و مراتب تسلیت خویش و اعضای کابینه را در این مورد به تمام مردم کشور ابراز نموده، از سرپرست وزارت امور خارجه مبنی بر رسیدگی و پیگیری عاجل حادثه متذکره اظهار امتنان نموده و برای پیگیری این حادثه از مجرای دیپلماتیک تاکید کرد.

به همین ترتیب، رییس جمهور روی راهکارهای مناسب جهت مهیا شدن شرایط سهل رفت و آمد مشروع شهروندان به کشور ایران نیز تاکید کرد.
وزیر عدلیه طرح مقررۀ اخلاق طبابت را به جلسه ارائه نموده، گفت که این طرح به هدف تأمین حقوق و مصئونیت مریضان، حمایت از حقوق و مصئونیت مسلکی پرسونل صحی، بهبود ارائۀ خدمات صحی، توسعه و ارتقای پروگرام های تربیوی و مسلکی دوکتوران ترتیب و طی مراحل گردیده است.
کابینه بعد از بحث همه جانبه؛ طرح مقرره اخلاق طبابت را در پرنسیب مورد تصویب قرار داد و وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح متذکره را با در نظرداشت نظریات اصلاحی اعضای کابینه در کمیته‌ای به اشتراک نهادهای ذیربط تصحیح و نهایی سازد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا