آخرین اخباراسلایدشوافغانستانروند صلحسیاست

توافق روی کارشیوه مذاکرات هنوز نهایی نشده

پس از آن که هیئت طالبان اعلان کرد روی کارشیوه توافق شده است، تیم مذاکره کننده صلح حکومت می‌گوید دو طرف صرف در مورد ۲۱ مادۀ کارشیوه به استثنای مقدمه آن در اصول به توافق رسیدند.
به گزارش خبرگزاری دید، هیئت مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان در چند رشته توییت گفته است که توافق روی کارشیوه بعد از تصویب هر دو هیئت در نهایی پنداشته می‌شود.

تیم مذاکره کننده دولت می‌گوید: «هیئت‌های مذاکره‌کننده دو طرف صرفاً در مورد ۲۱ ماده طرزالعمل مجالس مذاکرات، به استثنای مقدمه آن، در اصول به توافق رسیدند، اما چون متن مقدمه این طرزالعمل به وضاحت و بحث بیشتر میان هیئت‌ها نیاز دارد. لذا در جلسه مشترک به تاریخ ۱۷ نوامبر در حضور میزبان فیصله گردید که طرزالعمل به جلسه عمومی ارایه و تنها بعد از تصویب هر دو هیئت در آن جلسه نهایی پنداشته می‌شود».
در همین حال، تیم مذاکره کننده گروه طالبان گفته است که همه طرزالعمل مذاکرات میان افغانی به شمول مقدمه به توافق هر دو جهت نهایی و تکمیل گردیده است.
با این حال، هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان تأکید کرده است که این هیئت وضاحت رسمی خود را در مورد عناصر مقدمه به جانب مقابل شریک ساخته است.
به نظر می‌رسد که تیم‌های دو طرف هنوز در مورد کارشیوه گفت‌وگوها اختلاف دارند و این موضوع به گونۀ کامل حل نگردیده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا