آخرین اخباراجتماعافغانستانخبر های مهم

جواز اسلحه به هرکس داده نمی‌شود

وزارت داخله در اقدامی تازه معیاری را برای داشتن اسلحه و محافظان شخصی افراد و اشخاص در کشور وضع کرده و گفته که از این به بعد بر اساس این معیارها جواز حمله سلاح صادر خواهد کرد.

وزارت داخله در اقدامی تازه معیاری را برای داشتن اسلحه و محافظان شخصی افراد و اشخاص در کشور وضع کرده و گفته که از این به بعد بر اساس این معیارها جواز حمله سلاح صادر خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، در ابلاغیه تازه این وزارت آمده است: هزاران تن در کابل و ولایات دیگر به بهانه این که امنیت شخصی شان در خطر است از محافظین شخصی و خصوصی کار می‌گیرند و صدها تن دیگر نیز تقاضای جواز حمل سلاح نموده‌اند.
در معیار تازه وزارت داخله آمده است که از این به بعد تنها برای کسانی جواز حمله اسلحه صادر خواهد شد که نام شان در فهرست مالیه دهندگان وزارت مالیه درج باشد.
وزارت داخله:«وزارت امور داخله، تنها برای اشخاصی جواز اسلحه صادر خواهد کرد که اسم شان شامل فهرست مالیه دهندگان وزارت مالیه باشد.»
در وزارت مالیه سه کتگوری مالیه دهنده ثبت است، کتگوری بزرگ، متوسط و کوچک.
وزارت داخله گفته است: اشخاص و شرکت‌هایی که در فهرست مالیه دهندگان ثبت نیستند، جواز اسلحه شان لغو می‌گردد و متقاضیان جواز اسلحه تا زمانی‌که تصدیق از وزارت مالیه مبنی بر شفافیت مالیاتی به این وزارت نیاورند، جواز اسلحه برای شان توزیع نخواهد گردید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا