آخرین اخباراقتصاد و توسعهجهان

حفاظت از سرمایه‌گذاری خارجی از اهداف و اولویت‌های عمده ما به شمار می‌رود

رییس اجرایی کشور که امروز چهارشنبه (۲۱سنبله) در نشست تحت نام «گذار به سوی توسعه و نمایشگاه بین‌المللی تجارت و سرمایه‌گذاری میان هند و افغانستان» صحبت می‌کرد گفت: حفاظت ازسرمایه‌گذاری خارجی از اهداف و اولویت‌های عمده ما به شمار می‌رود.


رییس اجرایی کشور که امروز چهارشنبه (۲۱سنبله) در نشست تحت نام «گذار به سوی توسعه و نمایشگاه بین‌المللی تجارت و سرمایه‌گذاری میان هند و افغانستان» صحبت می کرد گفت: حفاظت ازسرمایه‌گذاری خارجی از اهداف و اولویت‌های عمده ما به شمار می‌رود.
به گزارش خبرگزاری دید، عبدالله عبدالله رییس اجرایی گفت: در سایه استراتژی ملی صادرات، ما تعامل تجارتی دوجانبه و چندجانبه خود را و همچنان کاریدورهای تجارتی و ترانسپورتی خود را تقویت و افزایش می‌دهیم.
وی بیان داشت: ما در شرایط کنونی از طریق هوا و زمین با تعدادی از کشورها به شمول هند وصل هستیم و کالاها و تولیدات افغانستان در این کشورها مورد استقبال گرم قرار گرفته است.
رییس اجرایی افزود: قوانین جدید، از جمله بازنگری قانون معادن، در صدر برنامه‌های ما قراردارد که به مثابه اولویت‌های استراتژیک ما به بخش توسعه اتصال منطقه‌ای، ترانزیت، ساختن زیرساختارها و جلب سرمایه‌گذاری به بخش‌ها و عرصه‌هایی که در اولویت قراردارد، اهمیت فراوان قایل هستیم.
عبدالله عبدالله اظهار داشت، متاسفانه امنیت هنوزهم یکی از چالش‌های جدی است، اما فراگرفته‌ایم که چگونه در چنین فضایی به تجارت و سرمایه گذاری بپردازیم و از حرکت بازنمانیم.
وی بیان داشت حکومت به فراهم سازی فضای امن برای تاجران و سرمایه‌گذاران پابند و متعهد است. در این راستا مبارزه با فساد نیز در صدر برنامه‌های ما قراردارد. در این عرصه پیشرفت‌هایی به دست آمده اما می‌خواهیم پیش‌رفت‌های بیش‌تری داشته باشیم.
رییس اجرایی می گوید که ما علاقمندیم روابط خود با منطقه در کلیت آن هستیم و می‌خواهیم این روابط را فراتر از منطقه گسترش و توسعه بدهیم، موضوعی که در این نشست حتماً مورد بحث قرار می‌گیرد.
وی با ابراز نگرانی گفت: چیزی که از سیطره‌ ما در کوتاه مدت بیرون است، جنوب آسیا از نگاه اقتصادی با هم وصل نیست و تعامل اقتصادی منطقه‌ای به ۶٪ می‌رسد و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای میان کشورهای منطقه نیز ضعیف است.
وی افزود: برای برون رفت از این مشکل، نیازمند تلاش‌های بیش‌تریم تا تعامل و پیوندهای تجارتی و سرمایه‌گذاری در سطح منطقه افزایش یابد؛ به این اساس باید موقعیت جیو-استراتژیک اقتصادی افغانستان را به عنوان پل ارتباط و اتصال منطقه‌ای برای تجارت منطقه‌ای، ترانزیت و ترانسپورت در نظر گرفت و به تقویت آن به مثابه‌ مرکز و محرک توسعه‌ اقتصادی پرداخت.
رییس اجرایی می گوید: روابط تجارتی دیرینه و روابط و مراودات تاریخی میان افغانستان و هند حکم می‌کند تا این روابط را استوار و محکم نگه‌داریم، روابط تجارتی میان دو کشور ریشه در روابط مستحکم و دوستانه میان دو کشور دارد، و این روابط ریشه در دیدگاه و چشم‌انداز مشترک دو کشور در باره صلح، آزادی، رشد، توسعه، همکاری و رفاه دارد که گزینه و بدیل بهتری به عوض خشونت، دهشتافگنی، افراطگرایی و رکود ارایه می‌کند.
عبدالله عبدالله می گوید: مردم افغانستان به صداقت و دوستی واقعی میان دو کشور اهمیت فراوان قایل اند. تجارت یکی از مولفه‌های تاریخی این دوستی به شمار می‌رود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا