آخرین اخباراسلایدشوافغانستاناقتصاد و توسعهسیاست

خشونت راه حل سیاسی نیست/ با افزایش خشونت، حقانیت جمهوریت نیز افزایش یافته

رییس جمهور اشرف غنی در ورکشاپ تعقیب و تحقق تعهدات کنفرانس جنوا ۲۰۲۰ گفت که خشونت راه حل سیاسی نیست و با افزایش خشونت‌ها حقانیت جمهوریت نیز بیشتر نمایان شده است.

به گزارش خبرگزاری دید، رییس جمهور غنی امروز پنجشنبه(۳۰ دلو)در ورکشاپ تعقیب و تحقق تعهدات کنفراس جنوا ۲۰۲۰ گفت که خشونت راه حل سیاسی نیست، راه حل سیاسی در یک افغانستان مستقل و مردم سالار، که همه مردم افغانستان خود را مالک آن بدانند، تثبیت می‌شود.
رییس جمهور اشرف غنی در این کنفرانس بیان کرد که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان تنها ضامن آزادی افغانستان نیست بلکه برای نجات جهان از شر تروریزم می‌جنگند.
او بیان کرد که همه درک می‌کنند که نیروهای امنیتی ما، امروز در مبارزه با تروریزم بین‌المللی و شبکه‌های جرمی نقش کلیدی دارند.
غنی گفت که خشونت راه حل سیاسی نیست. راه حل سیاسی موافقه همه جانبه می‌خواهد که در آن افغانستان مستقل، مردم سالار و دارای وحدت ملی باشد که هر زن، مرد، طفل و جوان افغانستان خود را مالک این خاک بداند.

رییس جمهور بیان کرد که به همان اندازه که خشونت در افغانستان افزایش یافته، به همان اندازه، حقانیت جمهوریت نیز زیاد شده است و ضرورت واضح برای اینکه فشارهای مثبت همه جانبه بر طالبان و حامیان شان ایجاد شود، به حیث یک ضرورت منطقه‌ای و بین المللی احساس شده است.
به گفته او، در عین حال که پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای نه تنها که روزانه در کشور تطبیق می شود، بلکه اجماع برای ایجاد افغانستان به عنوان یک چارراه منطقه‌ای روز به روز سرعت می‌گیرد.
رییس جمهور خاطرنشان کرد که ۱۶ سال پیش برای مردم افغانستان داشتن خط آهن غیرقابل باور بود، اما در حال حاضر پروژه های بزرگ منطقه‌ای در کشور مانند تاپی و کاسا یک هزار، تطبیق می‌شود.
آقای غنی تصریح کرد که برنامه ریزی برای تغییر در کشور باید بر اساس الگوهای خاور دور باشد، زیرا اقتصاد این منطقه بر پایه همان مولفه‌هایی ایجاد شده که در افغانستان نیز کارا است.
با این حال، رییس جمهور غنی بر مبارزه با فساد اداری، صراحت در پروژه‌ها قاطعیت در تطبیق برنامه‌ها و سرعمل دولت را برای ادامه همکاری جهانی ضرورت واضح برای کشور خواند.
گفتنی است که ورکشاپ تعقیب و تحقق تعهدات کنفرانس جنوا ۲۰۲۰ درارگ برگزار شده و مقامات بلند پایه دولتی در آن حضور دارند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا