آخرین اخبارافغانستانتبصرهتحلیلسیاست

در کشتار شیعیان همه مسئولیم!

علمای اهل سنت مسئولیت اخلاقی دارند در جامعه تبلیغ کنند که اختلافات فقهی و حتی دینی، در هیچ حال، در هیچ کجا و در هیچ صورت جواز قتل عام و حمله بر یک قشر، طایفه و اجتماع را توجیه نمی‌تواند، در حالی که خلاف مانیفیست تکفیری و شیطانی گروه داعش، شیعیان اهل قبله و ملیارد در صد مسلمان هستند. پس در قتل یک مسلمان، همه مسئولیم! 

جامعه تشیع در افغانستان از گذشته‌های دور مورد تبعیض و ستم و سرکوب بوده و این سریال نامیمون تاکنون نیز جریان دارد. اگرچه در مقاطعی خشونت علیه شیعیان از سطح به اعماق کوچیده، اما اینک در هیئت تروریزم داعشی دوباره به سطح آمده و در چند سال اخیر همواره از این قشر مذهبی-اتنیکی در سراسر کشور قربانی گرفته است.

از طرح جزئیات مسایل تاریخی که بگذریم، تروریزم داعشی مخصوصاً کشتار شیعیان را جزو فلسفه وجودی نامقدس خود دانسته و همواره تلاش کرده که این هدف شیطانی را از قوه به فعل در آورد. بر همین اساس است که از هیچ منفذی برای نفوذ نمی‌گذرد و از هیچ خلائی فروگذار نمی‌کند.

گروه‌های تروریستی، از جمله گروه داعش که در این جا بیشتر مورد نظر است، دشمن مستقیم کل بشریت هستند: فارغ از دین و مذهب و رنگ و نژاد. گروه تروریستی داعش اخصاً هرچند در مقطع کنونی شیعیان را «مشرک» و اهل سنت را «مضل» می‌داند، ولی در بادی امر «مشرک و مضل» تفاوتی در خشونت تروریستی ایجاد نمی‌کند؛ چه موازی با کشتار گسترده شیعیان، در محدوده کمتر، پیروان اهل سنت نیز از سوی این گروه مورد حمله قرار گرفته است.

دراین جا روی سخن با اهل سنت است؛ زیرا نسبت گروه تروریستی داعش با اهل تشیع که از قبل معلوم و اظهر من‌الشمس است. داعش شیعه را «مشرک» می‌داند و همانند دشمن بر آن حمله می‌کند، ولی چیزی که خیلی خطرناک است، هفت خط بودن داعش در مواجه با اهل سنت و فروپاشی اجتماعی در کشور است که کشتار شیعیان را از یک جهت بسیار خطرناک و از جهت دیگر، مایه تاسف و شرمساری بر کلیت اجتماع می‌سازد.

حرمت ریختن خون انسان‌ها- صرف نظر از باورهای شان- در افغانستان چنان عادی، پیش پا افتاده و روز مرّه شده که اگر یک دهم این چنین حملات تروریستی در کشورهای دیگر رخ می‌داد، جامعه در اعتراض به آن منفجر می‌شد، اما در افغانستان انگار نه انگار که تروریزم جان انسان‌های بیگانه را می‌گیرد.

باری، در گام نخست عالمان دینی اهل سنت و در گام بعدی، کل جامعه اهل سنت بنا بر اقتضای اخلاق، در قبال خشونت‌ها علیه شیعیان مسئول هستند؛ چرا که گروه داعش با نام و نشان اهل سنت به کشتار شیعیان دست می‌زند و تنها سنی‌ها هستند که می‌توانند با اقدامات مذهبی، اخلاقی و تبیینی ماهیت کاذب و کذایی گروه داعش را مضمحل بسازند و نگذارند که از آدرس اهل سنت این گروه تکفیری هموطنان شیعه ما را قتل عام کند.

علمای اهل سنت مسئولیت اخلاقی دارند در جامعه تبلیغ کنند که اختلافات فقهی و حتی دینی، در هیچ حال، در هیچ کجا و در هیچ صورت جواز قتل عام و حمله بر یک قشر، طایفه و اجتماع را توجیه نمی‌تواند، در حالی که خلاف مانیفیست تکفیری و شیطانی گروه داعش، شیعیان اهل قبله و ملیارد در صد مسلمان هستند. پس در قتل یک مسلمان، همه مسئولیم! 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا