آخرین اخبارافغانستانسیاست

سازمان ملل حمله بر همایش عالمان دین را محکوم کرد


نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در مورد حمله بر کسانی که برای صلح کار می‌کنند بیانیه صادر کرد.
گروهی از عالمان دینی روز گذشته در جست‌وجوی پیشرفت و ارایه راهنمایی مناسب بر علیه نیروهای افراطی که مستقیماً غیرنظامیان را چه در مراکز رای‌دهی، گردهمایی‌های مذهبی و هر جای دیگری که امکان اجتماع مسالمت‌آمیز غیرنظامیان است، هدف قرار می‌دهد، جمع شده بودند.
به گزارش خبرگزاری دید، سازمان ملل متحد در خبرنامه‌ای گفته است: هیچ توجیهی برای هدف قرار دادن آن‌ها و یا دیگر غیر نظامیان در هیچ‌زمان و تحت هیچ شرایطی وجود ندارد. انجام این اعمال ممکن است جرم جنگی محسوب شود و کسانی که مسئول انجام چنین حملاتی هستند باید به عدالت کشانیده شوند و پاسخگو باشند.
به گفته این خبرنامه، کسانی که در این محیط پر چالش چه از طریق ثبت نام برای رای‌دهی، دیگر پروسه‌های سیاسی و یا صحبت رسمی بر علیه گروه‌های افراطی برای صلح کار می‌کنند، برای ما بی‌نهایت محترم هستند.
ملل متحد به همبستگی با تمام افغانستانی‌ها ادامه می‌دهد و همراه با جامعه بزرگ بین‌المللی به پروسه صلح به رهبری افغان‌ها که به جنگ پایان خواهد داد و افغانستان را قادر خواهد ساخت تا منابع بیشتری را به حفاظت از تمام شهروندانش از چنین جنایات تخصیص دهد، متعهد می‌ماند.
در بخشی از خبرنامه آمده است، به نمایندگی از ملل متحد در افغانستان مراتب تسلیت خویش را به خانواده‌های قربانیانی که در حمله روز گذشته کشته شدند، ابراز می‌نمایم و برای زخمی‌های این حادثه صحتمندی عاجل آرزو دارم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا