آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

صلح یا انتخابات؛ سردرگمی ایجاد شده به چه می‌انجامد

این دو گانه گویی در اظهارات مقامات ارشد امریکا، موجب گردیده است که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مرحله یک تردید باقی بماند. ادامه این تناقض گویی‌ها نه به سود انتخابات است و نه به سود روند صلح.

از سنبله سال گذشته خورشیدی با معرفی زلمی خلیلزاد به عنوان نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، فرایند گفت‌وگو با گروه طالبان به منظور دست یافتن به یک توافق سیاسی به گونه جدی آغاز شد.
شش دور نمایندگان ایالات متحده امریکا با نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر باهم گفت‌وگو کردند. گفته می‌شود که در ششمین دور گفت‌وگوها طالبان و امریکایی‌ها به نتایج خوبی دست یافته‌اند.
در این مدت، زلمی خلیلزاد و برخی دیگر از دیپلمات‌های امریکا پیوسته تاکید کردند که اولویت امریکا در افغانستان روند صلح است نه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری.
قرار است که انتخابات ریاست جمهوری در ششم ماه میزان سال جاری برگزار شود.
بیرون از دوحه، نشست‌هایی در سطح کشورهای منطقه برگزار شد. بسیاری از کشورها همچنان اعلام کرده‌اند که از گفت‌وگوهای صلح افغانستان میزبانی می‌کنند.
هرچند در ماه‌های گذشته زلمی خلیلزاد همواره تاکید می‌کرد که آرزو دارد پیش از برگزاری انتخابات به توافقاتی در زمینه تامین صلح با گروه طالبان دست‌ یابد، اما به تازگی در توییتی گفته است که روند صلح و انتخابات باید به گونه موازی پیش برده شود، و روند صلح مانعی برای برگزاری انتخابات شفاف نیست.
اکنون حرف اساسی این خواهد بود که مباحث صلح و انتخابات ریاست جمهوری سردرگمی ایجاد کرده است. حداقل افکار عمومی کشور نمی‌داند که انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن برگزار می‌شود یاخیر؟
در خصوص به نتیجه رسیدن فرایند گفت‌وگوهای صلح نیز چنین پرسش‌هایی وجود دارد.
نمایندگان امریکا به شمول زلمی خلیلزاد در این مدت هم روی پروسه صلح تاکید کرده‌اند و هم روی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. هر چند که می‌گویند اولویت کاخ سفید صلح است.
در هفته گذشته، الیس ویلز معاون وزیر خارجه امریکا به کابل آمد و با رهبران سیاسی، حکومت و اعضای رهبری کمیسیون انتخابات در مورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفت‌و‌گو کرد.
معاون وزیر خارجه امریکا به رهبری کمیسیون انتخابات گفت که امریکا از برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان حمایت می‌کند.
در وصف این تاکیدها، بسیار سخت است که بگوییم انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعریف شده آن برگزار می‌شود یانه.
کمیسیون انتخابات اعلام کرده که روند آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده و به زودی قرار است که پروسه ثبت نام رای دهندگان هم کلید بخورد. از جانب دیگر دسته‌های انتخاباتی به ویژه تیم انتخاباتی « دولت ساز» به رهبری محمد اشرف غنی به کمپاین انتخاباتی آغاز کرده است و تاکید آقای غنی هم همین است که انتخابات در زمان تعیین شده برگزار خواهد شد.
این دو گانه گویی در اظهارات مقامات ارشد امریکا، موجب گردیده است که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مرحله یک تردید باقی بماند. ادامه این تناقض گویی‌ها نه به سود انتخابات است و نه به سود روند صلح.
با این همه، تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرصت اندکی باقی مانده است. اگر بحث برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جدی است، پس لازم است که آمادگی‌های جدی اتخاذ شود.
صلح یا انتخابات؛ سردرگمی ایجاد شده به چه می‌انجامد
اختر سهیل- خبرگزاری دید
از سنبله سال گذشته خورشیدی با معرفی زلمی خلیلزاد به عنوان نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، فرایند گفت‌وگو با گروه طالبان به منظور دست یافتن به یک توافق سیاسی به گونه جدی آغاز شد.
شش دور نمایندگان ایالات متحده امریکا با نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر باهم گفت‌وگو کردند. گفته می‌شود که در ششمین دور گفت‌وگوها طالبان و امریکایی‌ها به نتایج خوبی دست یافته‌اند.
در این مدت، زلمی خلیلزاد و برخی دیگر از دیپلمات‌های امریکا پیوسته تاکید کردند که اولویت امریکا در افغانستان روند صلح است نه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری.
قرار است که انتخابات ریاست جمهوری در ششم ماه میزان سال جاری برگزار شود.
بیرون از دوحه، نشست‌هایی در سطح کشورهای منطقه برگزار شد. بسیاری از کشورها همچنان اعلام کرده‌اند که از گفت‌وگوهای صلح افغانستان میزبانی می‌کنند.
هرچند در ماه‌های گذشته زلمی خلیلزاد همواره تاکید می‌کرد که آرزو دارد پیش از برگزاری انتخابات به توافقاتی در زمینه تامین صلح با گروه طالبان دست‌ یابد، اما به تازگی در توییتی گفته است که روند صلح و انتخابات باید به گونه موازی پیش برده شود، و روند صلح مانعی برای برگزاری انتخابات شفاف نیست.
اکنون حرف اساسی این خواهد بود که مباحث صلح و انتخابات ریاست جمهوری سردرگمی ایجاد کرده است. حداقل افکار عمومی کشور نمی‌داند که انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن برگزار می‌شود یاخیر؟
در خصوص به نتیجه رسیدن فرایند گفت‌وگوهای صلح نیز چنین پرسش‌هایی وجود دارد.

Shokh Mand, [17.05.19 12:29] نمایندگان امریکا به شمول زلمی خلیلزاد در این مدت هم روی پروسه صلح تاکید کرده‌اند و هم روی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. هر چند که می‌گویند اولویت کاخ سفید صلح است.
در هفته گذشته، الیس ویلز معاون وزیر خارجه امریکا به کابل آمد و با رهبران سیاسی، حکومت و اعضای رهبری کمیسیون انتخابات در مورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفت‌و‌گو کرد.
معاون وزیر خارجه امریکا به رهبری کمیسیون انتخابات گفت که امریکا از برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان حمایت می‌کند.
در وصف این تاکیدها، بسیار سخت است که بگوییم انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعریف شده آن برگزار می‌شود یانه.
کمیسیون انتخابات اعلام کرده که روند آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده و به زودی قرار است که پروسه ثبت نام رای دهندگان هم کلید بخورد. از جانب دیگر دسته‌های انتخاباتی به ویژه تیم انتخاباتی « دولت ساز» به رهبری محمد اشرف غنی به کمپاین انتخاباتی آغاز کرده است و تاکید آقای غنی هم همین است که انتخابات در زمان تعیین شده برگزار خواهد شد.
این دو گانه گویی در اظهارات مقامات ارشد امریکا، موجب گردیده است که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مرحله یک تردید باقی بماند. ادامه این تناقض گویی‌ها نه به سود انتخابات است و نه به سود روند صلح.
با این همه، تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرصت اندکی باقی مانده است. اگر بحث برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جدی است، پس لازم است که آمادگی‌های جدی اتخاذ شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا