آخرین اخبارجهانسیاست

فرانسه: در اجرای تعهدات طا-لبان مسامحه نمی‌کنیم

خبرگزاری دید: وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه می‌گوید که پیام نشست گروه-۷ در رابطه به افغانستان این است که جامعه جهانی باید رویکرد محکم و واحد نسبت به مردم افغانستان داشته باشند.

وزارت اروپا و امور خارجی جمهوری فرانسه به تازگی در چند رشته توییت گفته است که فرانسه به حمایت از مردم افغانستان ادامه می‌دهد و در اجرای تعهدات طا-لبان مسامحه نخواهد کرد.
این وزارت گفته است: جامعه جهانی باید در مورد احترام به حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان محکم و متحد باقی بماند. این پیامی است که نشست امروز وزرای خارجه گروه-۷ در لیورپول دارد.
وزارت اروپا و امور خارجه فرانسه در ادامه افزوده است: فرانسه به حمایت از مردم افغانستان ادامه خواهد داد و در اجرای تعهدات طا-لبان مسامحه نخواهد کرد. کلمات باید به عمل تبدیل شوند.
گفتنی است که وضعیت افغانستان یکی از محورهای بحث نشست وزرای خارجه گروه-۷ در لیورپول بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا